Lyrik ~ Klinge
    Versuch einer Dichtung            

30 
 September 
 
2018

Schlagwörter

0

 

Der Seherin
Ausspruch
 

kkOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkxddoc:;,'...';ldxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkxl:,''''''....  .,lxkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkxc'..'''''....    .lkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00000000000000000OOOOOOOOOkdc:''...........     'okOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKK000000000x;',,'............      ;dkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0d'..... ..........       .;xOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0l....  ................''.    .:kOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKd..........,,'....... ;cldd:     .lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO,........',::;,'.... ..;c:;od.     ;kOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKo'.......,;;:cccc::;;;::lxdllc;...    'xOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO,......,:lollddxxxxkkxxxxxdol:;:::;,..',:lodxkOOOOOOOOOO00000OkxxddxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK0:.... .;clooodxxxxkkkkxxxxddolcllllllloddxxkkkOO000000000000OkxxdddoodkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XKKKKKKKKKKKKKKKKKKk...   .;lodooolcokOkkxxxdxxxdollllllllodxxkkOO000000000OOOOkxxdddddoooxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXKKKKKKKKKKKKKKKKd..    ..co:c,.:dkkkxddddddddolcccclllllodxkOO000000000OOkkkxxxxxxddollokOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXKKKKKKKKKKKKKKd...  ..  ';cdddxxxxddooddddollccccclloodxxkO00000000000OOOkkkxxxxxdoollldOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXKKKKKKKKKKKd....  .    :kkxdddddddddddolcc::::clodxkOO0000000000000OOOkkkxxxdddolllloxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXKKKKKKKKKKx'... .    .xkkoldddodddddolc,. ..',;cxO000O00000000000OOkxxxxxddddoollllldOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXKKKKKKKKKk;.,..      'l;';o:,:dddddoc,   .:ok0OkkxOOkO000000OOOkdooddddddddoolllllokOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXKKKKKKKO:.:l..         .;;lddoc,   .,xOOOOkxddkOkkOO00OOkxdlc:codxxxddddoolllllxOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXKKKKKKK0c':ko'.         ..','.   .ok00OOOkkxxdxxxxkkkxdolc:;,cddxxxxddddooolllokOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXKKKKKOo;lkOk;.              .:x0OOkkkkkkxxxxxdoodoolcc::;,:odddddddddooolllldOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXKKKKKOxcxOOKx'..   .  ..       .;dkO0Okkkkkkkkkkxkxddolccc::::;;coodddddddoolllllokOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXKKKK0dok000x'. . .... ..       .'lkOOOOkkkxkkkkkkkkkkxddolccccccc:;;clodddoooooollllxOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXKKKK0dxO0K0d.. . .,'....    .... ..cxOO00kkkkkkkkkkkkkkxxdoooooolllcc;,.,cclooooooooollldOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXKKKK0kkO0K0l.......::,...   ........;dk0000OkkxxxkkkkOkkxxdollllllllooolc::xdccloooooooollloOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXXKKK0OOkOKO:.......clc...   ........:okO000OOOOkdodoooddxxdoollllllllloooooooddddddddooollllcokOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXXXKKK0OOx0O:;...,,.cll;...  ........,dkO0000OO0OkoodoooollloooooooooollllloloooooooooooolllcccllxOO00000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXKKK00kkxc;...;l.:lo:..............oxO000OOOOOOkxddddddoolcc::cllooollllloooooooollllllllllcclllxO00O00
XXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKK0xdoc...'oc'll:............:odk000OOOOkkkkkxxxddoolcc:cllccccclloolllllllllllllllllllllllllk0O000
XXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKkcl.';.;x;;o;'..........cxxkO00OOkkOOkxxxxddoolc:clodoooollc:::ccllllllllllcccccllllllllox00000
XXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKK0d,.cl,;o;c:'...'.... 'lxxkOOOkxdkOOOkkxddoooodxxxxxddddolcccc:::lxdolcccccccccllllllllok00000
XXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKK0o',lkl:lcl,..,..... .;dxkkkkxolkOOOOOOkkkkkkkkkxxxxxxdolllcccclx0000Okkxddooollccccclk000000
XXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK0o;:xOxclo'.;c...... .,oxxxdl:okOOOOOOOOOOOkkkkkkkkxddoolllllloO000000000000000OOkxxO0000000
XXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0dlcxOk:d':kc..''... .;ddollxkOOOOOOOOOOOkkkkkkkkxdddollllllx00000000000000000000000000000
KKKKK0K00000000000000OOOOOOOOOOxloxkol;k0Od:cc,'....lkkkkxkkOOOOOOOOOOOOkkkkkkxxddoollllloO00000000000000000000000000000
Okkkkkkkxxxkxxxxxxxxxxxxdddxxdxxxdddock000Oxdol:;;,cododdxkkOOOOOOOOOOOOkkkkkkxxdollllllok0000000O0000000000000000000000
kxxxkxxkkxxkxxkkkkkkkkxxxkxxkkxxxdxdok0000Okxolc:codoooodxkkOOOOOOOOOOOkkkkkkxxddolllllld0000000000OO0000000000000000000
OOOOOkOOOOOOOOOOkkOkkOkkkkkOOOkxxxkkk00000OkdlcclddddddodxkOOOOOOOOOOOOOOkkkkxxddollllloO0000OO0000OO0000000000000000000
00OOOOOOOOOOOOOOOkOkOOOkkkkkkkxxxxkO00000OkxlccldddddodooxkkOOOOOOOOOOOOOkkkkxxddolllllx00000000000000000000000000000000
OOOOOOkOkkkkOkOOkkkOkkkxxkkxxkkO00000000OkxoccoxxxxxkxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOkkkkxxddolllllk00000000000000000000000000000000
OOOOOOOOOkkOOOOkOkkOkOkkkkO0000000000OkkxolccdxxxxxxkxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOkkkkxxddolllllk00000000000000000000000000000000
0OOO00O0OOOOOOOkOkOOkOOO00KK00000OOkxdolcc:cdxxxxxxxxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOkkkxxddollllllk0000000000000000O00OOOOOO0000000
OOOOOOOkOOkOkOkkkkkO00KKK0000OOkxxdllccccloxxxxxxxdxxxxxOOOOOOOOOOOOOOOOOkkxxddddooollcdOOOOOOO0OOO00000OOO0OOOOO0000000
OOOOOOOOOkOOOOOO00KKKK0000OkkxdollccloodkxxxxxxxxxddxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkOOOOkkkxdolxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000
OOOOOOOkkkOO00KKKKK000OOkxxdollclooxxxxkkxkkkxxxdxxxxxxOOOOOOOOOOOOOOOOkOOO00OOOOkkxxddoodOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000
OO0O0O000KKKKK0000OOkkxdollllodxkxxxkkxxxxxxkxxxdxddddkkOOOOOOOOOOOOOOOOO0000OOOOOkxxddooodkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0
0KKKKKKKKKK00OOkkxddolllodxkOkkkkkxkkkxkkxxxkxkxxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOkOO0000OO0OOkxddooooooxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOO00000OOOkxddooooddxkkkkkkkkkkkkxkxkxkkkxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkOOkkkkkOOOOOO0OOOOkkxddodoooolxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOkkxxxdoooddxkkOOkkOkkkkkkkkxkkkkkkxkkkxkkxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOkOOOOOOOkkxdddxdooolldOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kxddoooodxkOOkkOOOOOkkOkkkkkkkkxkkxxkkxkxkxkkxxxxxxdxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOkxxxxxxdoooollxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
looxxkOkOOOkOkkOkkkkkkkkkkxkxkkxkxxxkkxkkkkkkkkxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkOOOOkkkkkxxxooooooolkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
xOO0OOOOOOOOOOkOOkOkkkkkkkOO00KKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKOkkkkkkkkkkkkkxxxkkkkkkkkkOOkkkkkxxdoooooooodOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOO0OOOkOOkkOkkOkkkO0KKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkxxxkkkkkkxxxkkkxxxxkkkkOkkkkkxxddooooooookOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O000OOOkkOOOOOO0KXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkxxkkkkkkxxxkkkxxxxddxkkkkkkkkxxdddoooddoodOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kO0OOOOOO00KXXNNXNNXXNNNNNXXXXXXNNXXXXXXXXXXXKXXXXKKkkxxxxxxkkxxxxxkkxxxxxddoxkkkkkkkkxdddddddddooxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0000KXXNNNNNXNNXKXXXNNNNNNNXXXXXNNXXKXXXXXXXXXXXXKKkxxxxxddxxxxxxxxxxxxxxdddodkOkkkkkkxxddddddddoookOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0KXKKXXXXXNXXNNNXXXNNNNNNNXXXXXXNXXXKXXXXXXXXXXXK0kxxxxxxdodxxxxxxxxxxxxxdddookOOkkkkkxxxxxdddddooookOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0KNXXXNNNNNNNNNNNNNXNNNNNXXXXNNXXXXXKXXXXXXXXKXXOxxxxxxxxdolodddddddddddddddoodkOkkkkkkkxxxxdddddooodOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kk0KXNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXNNXXXXXXXXXXKXXXXXKOxxxxxxxxxdolcoooooooodddddddoookkOkkkkkkkxxxxdddoooookOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kxxxxxkOKXNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNXXXXXXXXXXKKXK0Okxxxxxxxxxxdolc::cllllloodddoooolxkkkkkkkkkkkxxxdddoooodOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kkkOOOOkkkO0XNXNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXK0kxxxddddddxxxxxdoolc:;;::cccloooollllokkkkkkkkkkkkxxxdddooookkOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOkkkkkOKNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXK0Okkxxxddddddddddxxddoollc:;,',lc:;:clcccccxkkkkkkkkkkkxxxddddoooxkkkkkkkkOOOOOOOOO
OOOOOkkkkkkxxxxkKXNNNNNNNNNXXKKK0OOkkkxxddddodddddddddddooollccc::;ldoc;,,,,;:lldkkkkkkkkkkkkxxxddddoodkkkkkkkkkkkkOOOOO
OOOkkkkkkddxxxxxxkOOOOO000OOkkkkkkxxxddoooooooooodooooollllccclcc:coooc;,,:lxOOOOkkkkkkkkkkkkkxxxddddookkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkxxkkxolddddxkkkkkkxxkkkkkkkkkxddoolccllllloooooooollcccccccc::lool:;,:xddooooodkkkkkkkkkkkkxxddddoodkkkkkkkkkkkkkkkk
xxxddxxkxdoddddxxkkkkkxxkOOOkkxkkkxkkOOkkxdollcllllollllcccc::::;cool:;,,,',,;:cccldkkxxxxxkkkkxxxddddooxxxxxxxxdddxxkkk
ddddddddooooddxxkOOOkkxxkOOOOkxkOOOOOOOOOOkkxxddooollc:ccccccccccodol:;;;:::cclllllldxkkkkxxkkkxxxxddddolllllllccccccodx
loooodoooooddxkkkOOOOkkkkOOOOOkkkkOOOOOOOOkkkkkkkkkkkxxxxdddddddoddol::;;ccllllllllllodxkkkxxkkkxxxddddoollllllllllcclll
cllooooooddxkkkkOOOOOOOkkkOkkOOkkkkOOOOOOOOOkkkkOOkkkkkkkxxdooooooooollc:;;::ccccccllcloxkkxxkkkxxxxddddolllllllllllllcc
;:looddddxxkkkkOOOOOOOOOkkkxkkkkkkOOOOOOOOOkkkkkkOkkkkkkkkkxxdoollodddoolccccloooooooooodxkxxxkkkxxxxddddollllllllllllll
dlllodddxxkkkOOOOOOkkkkkkxxxkkkkkOOOOOOOOOkkkkkkkkOOOOkkkkkkkxxxxkkkOOOOOOOOOkkkkkkkkxxxxxxxxxxkkxxxxdddddddddddddddoooo
kxxdooddxxkkkOkkkkkkkkkkkxxkkkkkOOOOOOOkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000000000OOOOOOOOOOOkkkkxxxxkkkkxxxdddddxxxxdxxxxxdxx
OkkxxddooddxxxxxkkkkkkkkxxxkkkkOOOOOOOOkkkOOOOOOOO00000000000000000000000000000OOOOOOOOOOOOkxxxxkkkxxxdddddxxxxxxxxkkkkk
OOOkkxxxdoloodxxkkkkkkxxxxxkkkkkOOOOOOOkkkOOOOOOO00000000000000000000000000000000O0O0OOOOOOOOxxkxkkkxxxddddxxxxxxxkkkkkO
kOOOkkxxxdooodddddxxxxxxxxkkkkkkOOOOOOkxkOOOOOOOO0000000000000000000000000000000OOO00O00OOOOOOxkkkkkxxxdddoddddddxxkkkkk
kOkkkkkxxdoolllllooddxxxxxxxxkkkkOOkkkxkOOOOOOO000000O00000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkxkkkkxxxdddoooooodddxxxxx
kkkkkkkkxxddolllllooooooodddxxxkkkkxxxkOOOOOOO00000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkOOOkkkxxkkkkxxdddoooooooddxxxxx
xkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxddddddxxxxxxxkOOOOOOO0000OOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxkkkxxdddoolllloooddddd
ddxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxddddxkkkOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxxxkkxxxdddoolllllloooodd
coooddxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkxxdddoolccccccllloo
0K000OOOOkxddddxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxkkkkkkxxxkkkkkkkkkkxkkxxxkkxkkkkxxxxxxxddxxxxxxxxxxxxxxddxkkkxxddddooc;;,,;;:ccl
KKXXXXXKKKKKK000OkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxkkkkkkkkkkkOOOkkkkkkkkkkkkkdooodddddddddddddddddolldkkxxxddddooolllllooodd
KXXXXXXXKKKXXKKKKXXKK0OOOOOOOOOkkkkxxxxxxxxxkxxkkkkkkkkkOOOOOOOkOkkOkkkxdooddooolllcccc:;:;;:::;;dkkxxdddddooxkkkkkkkkkk
XXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKK0000OOOOOOkkkkkxxkkxkkkOOOOkkkOOOOkkkxoolloddocodddxOOdk0OOO0kdkkxxxxdddooxOOOkOOOOOO0
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKKKXXXXXXKKKK000000000K00OOOkxkkOOOkkkkkkkkkkxdoooodlcclllO000KKK00K0KK0kkxxxxdddoooO0OOOOO0000O
KKKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKKKKXXXXXXXXXXKKKKKKK0000K00000KKKKKKK0OOOkkkxddooooolool;:ldK00KKKKK00KK0kxxxxxxdoolo0OOO0000OOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKK00000000000Oxdlclooolccc;:o0000KKKKK0K0xxkkkxddoolld0OOOOOOkkOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKK0000000000000000000000kdxxxdooxdkO0000000000kxxxxdooooolloOOOkkkOOO000
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXKXXXKKK00000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OO0000000000kkxdoollllllcoOkkkO000K0K0

 

 
Des Hymnus Reigen [1] Hymnus für Dionysos
Künstler ΠΑΝ (Pan) – aus: „Delta: Hymn to Dionysos“
Lizenz: Proton LLC (im Auftrag von Lump Records) Proton LLC (Music Publishing)
Quelle: YouTube.org

ule rizoma
nivelo kalma
 
ine palme
beremo kalma
 
surfegu!
 

Fußnoten   [ + ]

 
 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.