Lyrik ~ Klinge
    Versuch einer Dichtung            

1 
 Oktober 
 
2018


 

Der Seherin
Ausspruch
 

''.''.....''..............''.'....................................................................................................
''..............''''..............................................................................................................
'''.........'......'..............................................................................................................
'''................''..'..........................................................................................................
'...''''...'.......'....................................................................................................c'........
'..'...........'cooc'..................................................................................................k:, .......
'..............loooll;................................................................................................Kd;. .......
''............'dlccccc;'..................................'.........................................................,dKl;. .......
'''.....''''..;dlccc:ccc'..............................'...........................................................;,:l,;,........
'''..'.''.'''.:xllccc:::;.........................................................................................'..';;;' .......
''''.''.'.....;xllc;;,,';'........................................................................................,.,;::;,........
'''''..........ol:,'....,'..............................................................................;........;..;cc;;,........
'''..'.........::'...'..''................,;..............'..............................................;,.....,l,;:c;,;,........
'''''..'''.....'l,..''..'''............:dO0:.............'......................................... ......;,;..;:;coc;;:;'........
'''.............,o;......','.......':d00K00c.................................''...........................';;lc::;:l;;;;;'... ....
''...............,o;.....',;.....:dO00000Ox............,.....................,Xkc,.........................c;;;:;;:::::;:'........
''...........'.'..';'',l,',:'.;d0000KKOOkxl.''........................'....'oOKXKKkc.......................;',;,,:cccl:;:, .......
''.................',:;,'',';x00K0KKOkdoooo'........''...............''.'..cKNXKKKKK0o'......................,;;:::::c;;;' . ....
''...................;::;::c0KXXXXKkdodoool:.............................:'oKXXXXXKKKK0c......................';;;;;::,;;.  ....
''...................,c,,,ckKXNNXK0xddddolc::,..........................'..:l0XXXXXXXKK0d'......................;;;;;:;:;' .. ....
......................;;,.dO0XNNXK0kddollc::xk:...................,'...',;:c0XXXXXXXXXKK0Oc................... .,;:::::::; .  ..
'.....................,;,'xxkO000Okxolccc:::oll,.......................';;:dkO0KXXXXXXKKK0Ol.......... ........,;::::cc:;.  ...
''....................;::;xddxxxxxddolllccccllll'......................';looodxO00KKKKKKKK0Ol..... . . ........,;::c:cc:;.  ...
'.....................;:c:odxxxkxxxdooooooldxkkOOo;,'.'',,...........;xOOxolloodxkO00KKKKKOOxo:............ .. .,;;:c:cc:;'  ....
......................;:c:lddxxxxxxddddoodkOO00K0000kodOd:''''.'...'cXXKKOkdlooooxkkkOOOOOOOkddo,........ . . .,;::c::lc;;.  ..
''....................;::cclodddxxxxxdddxkO0000000O0O0KKKK0xooxdkx0XXKK000Okxolcoooddxdxkxkkxxkkxl.....    .;;::cc:cc:;'  ..
......................,:cclolodddxxddo:loxOO00000KKKXKXKKKKKKXXKXKXKKKKKKKKKOko,,,:ccccloddxxkO0Oxd:......   .;;::ccccc:;;. ...
.......................:cccdolodkO000k.cxxOKKKXXXXKXXKKXK0KXKXXXXXXXXXXXXKKK0x'...'okxdoddxxkO00Okxdo'... ... .;;:cccc::::;.  ..
.......................;ccldddoxk0KKKO..,odkO0KKKKKKKKXK0O0KKKXXXXKXXKKKK0Okdc;'...'oOkxOOOOOOO0Okxxdd:..   ';::cllc:::;;, ...
.......................,cccooddxk00KKO...,cldxkkOOOOO0OkkxxOO0O00000000xdoxddl:;.....cdxxxkOOOOkxxddddol. ... .,;;:clcc::::;;.....
.......................,cccloodxkO0KKx....,cclloddxxkkkkxdodxxkxkkkxxdoldOkddo:;,.....,cooodxkxxxdxxodxxd' . .,;;::ccccc::;;. ...
.......................'cccclodxkOKKKo.....,:ccllllodxO0OOOkxxxxddddxxdxkxxxdl:;,,,''''',;llloloxkkdodxxxo.. .,;;:::lc::::;;.....
........................ccclllodxO0KX:.......;cccoodxkOOOOkkOOO00OOkOkxxxxdolc:::::;,,,''...';:cdxdooxxxodl ..';;:::ccc::::;;. ...
'.......................;ccllooddkO0X'.........;cllllcc:;,,,;:cloooddoddollccllllc::;,'.''....cxOOkdxxxdood...';::::ccc:::;;,. ...
.........................;;loxkOOO0KK:.........',;::;,'...':ldkOO0OOkxxolccc::;,,,,,'''''...,dO00Okkkxdooo,....;;::cccc::;;;,. ..
..........................'oxOXNNNNNXx.;:;:ccoxOKKKK0ko,;xKXNNNNNNXXXXXKK0Okkxdolcccc:;;,'.:x00K0Okkxddoc. . .';;::ccc:;;;;,. ...
...........................okXNWWWWWNX:''cdxOKXNNNNNXk:o0NNNNNNNNNNNNNXXXXK00000OOOkkxxo;,lk0KK00Okxddl,.  . .,;;::::;;;;;,'....
...........................cONWWWWWWNN,:xO0KXNNWWNNXKlo0XNNWNNNNNNNNNNNXXXXXKKKXKKKKK0Oc;dO0KKK0Okddoc''........',;;:::;;;;;,'....
...........................,kXNWWWWWNK:0KXNNNWWWWNNX0xOKXNNNNNWNNNNNNNNNNXXXKKXXXXXXXKocxO0KKK0Oxdoc;;;;;;,,,,,'..,;;;;;,,,;,,....
...........................'dOXWWWWWWdKXNNNNWWWWNNNX00KXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXX0lok0KKKK0koll::::::::::::;:;;,'',,;,,,,,,....
............................oxKNNWWWkkNNNWNWWWNNNNNK0XXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXKXXklxOKKKK0kdllc;:cccc:cccccccccc:::;''',,,,,' ..
............................:O0NNWWXdNNNWWWWWNNNNNNXXNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXOlox0XKKKOdllc;;;:lccccllllllccc:::;;;,;,,,,,. ..
............................'x0XNNWd0NNWWWWWNNXXNNNNXNNNXKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKo:dOKKK0kdlcc;;:;::olcccllccccc:::::;;;,,,,,,,....
.............................;kOXNKo0NNWWWWNN00XNNXXXNNNKkOKXNNNNNNNNNNNNXXXX0xokKXXXKkdlc:;,;;,;;;cc:::ccc::::;;;;;;;;,,,',......
..............................lkO0klOXNNNWNN0k0XXXK0KXXXK00XNNNNNNNXXOK0KKK00OXXXXXK0docoO',,,,,,,,::;;;::;;;;;,,,,;,,,'....  ...
...............................xOOxokKNNNNX0OKXXXKkOKNNNNNNNNNNNXKKX0KKXXNXNNNXXX00Ooldkkd.',,,'''';;;,,;,,,,,''......     ...
...............................,xxxox0XKK0KKXNNNNXXNNNWWNNNNNKXKXXXNNXKKXXXXXXXK0Oxlloooo;..''.....,,,''.......         ..
................................:dxdk0XXNNNNNX0kk0OkO0KXXXXXX00000KXKOOXNXNXXK0kxo;,,;;::;:cllcc:;;...             ...
,,'''...',,'''...................lxO0KXXXXXKKXXXXKKKKXXXXXXNNNNXXXKKOONNXK00Okxl,...';:clodxxxxxdol.              ..
cccc;',;;c;cc::;;'...'......,coOXWWWNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXNXXKOcXK0kkxdoc,.''..',;cloxkOkkxxxo'              ..
::cccl:ccccccccc::,..;...cxKKXNNWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXK0xoXOololl:,,.,'''',;coxkOOOOkkxd,              ..
::::::ollccllllccll:;..,kXNKKXNNWWWWWWWWWWWNNNNNNWWNNNNNNNNNXXKKK00oOKxc;,;,,,;'''',,,;ldkOO00OOkxdc               .
,,,:;;olc:c:cc;;:::l:.;O00X0OXKXNWWWWWWWWWWWWWNNNNWWWNNNNNNNXXK00Oklkxc,;;;;;';,.',,,;coxO0000OOOkxl.              ..
;;:c,,cl',,'':c:c:;:o;,:o00Odk0kXWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNXXXKOkkx:::;;;:,;:;';,.,;;,cdkOO000000Okxd,              .
c::l,;,c,,',;;:cccc:::cc::ckooOOkXWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNXXXXK0kxd;c,;,:::,,;;';,.';;;oxOO0K0K00OOOkdc.              .
cocc:;;::c;c:,:cooc;:;:;;c,xo:lkkOXWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNKK00Okxd:,,;::,,;;;';,c;.';;cdkO00KKK000OOkxo.             ..
dxx':lccdl:lcc;;:cl,;;c::;:dko:cookKXNWWWWWWWWWWWWWWWWNX0Okkxddc:c::::,;,,;;;;;;,';;cdk000KKKK00OOkxd,              .
xkl';k00Xd;dxl;:c;l;;,;c::;;coolcccoxOKNNWWWWWWWWWWWWWWWXkxxxdc;;c;:;:::l;:,,::;,,::cxkO0KKKKKK00Okxd;             ..
0XX0XXXOXNXll::c:c::;;;cc::,;clcllcc::ldOKNWWWWWWWWWWWWWWN0xoc::cl:ccc:;;:;',,:c,';:cdxO00KKKKK00Okxd;             ..
x:lxdON0WXNXo.'oocco:c;::c::c;llcclllc:;:lkKNWWWWWWWWWWWWWWKc:l:c;;::::c::;,::,;c;,;:oxOO0KKK00K00kxd:'             ..
k:;lxcdcdOON,.cXXK0kc,';::c;:;;llc:ccc:::;:oOKNWWWWWWWWWWWWWNd:;:::cc::cc:c;;:,;,,.;;ldkO00KK0000Okkdcc,,'.           .
c':xXWXOddxk.:x0WNWWN;;,:;:c:c;clc::::::::::cx0XNWWWWWWWWWWWWWOcccl::::ccc,,,,;;,;;,;:loxO0KK0000Oxxxl:l;:::.          .
'':kKNWWNKO0kOO0NNNKo;:;:c;:c::::::::::::::cllokKNWWWWWWWWWWWWWXo::c:::c;;::,::;:;;,,;:ldk0000000Okxkx:o:c:::.          .
oo:okOKK0K0OOOkddool:cc:,:c::c:;:c:::::::::clodlx0XNWWWWWWWWWWWWNdc::;;;;:;;,::;;;::,,:clxkOOOOO00Okkx:lcc;:;,         ..
llolllodxxxkxxddlc:::c::;,;:::cc:cc:::::::::::l:coxOKNWWWWWWWWWWWWKl;,:ccc;,;::::;;:,,;::clxxkxkOOOkdo:cc:;:;,.         ..
llc::cccllc::::::::::cccc;;;;:c,::cccccclcloccc:;c:ldkKNNWWWWWWWWWWXc:c:::;;;:::c:::,,,,,',,;cloolcc::;::;;;;,'         .
cc:l:,ck,.........,:lllol:lcc:cl,;ccclododxl,;:;;;;;::cdKNWWWWWWWWWWk;:;;;;:cc;;;,,;,:,,,,:c::;;;;:c:::;;;;;,,'.         .
;,,.'';k,''.......'.;,:oooo;:cccc,:lllodxxo:ccllc::;:::;ONWWWWWWWWWWX;;;;;,,,,,,,;::;,,,',::;;:::;:;:::;;,,,;,;,:        ..
l;:;'..c,::'','..''',clolll:;cc:c;;lllooocc:ccc:lc;l:cc:xXWWWWWWWWWWWoc:;;;:::;;;,,,,;,,,,,,;;,;,;;::;:;::;;,,,',;       ..
o,:c;'ld;;',';c::,'.,,'';:;:;;;:,;;::c:c:;::cccc;;ccllc,oKNNNWWWWWWWNxcc:,:::c:;;:c:;:;,,,,;;,,,;;::::;:;;;,,;::,,,       .
c;lc;,odxo,,''',:c::::;c:c::,c:;,;;,;c:;:c:;cll;;:llc:,:oOXNWWWWWWWWWOcc::,,::::::;,::';,,,;,',,,,;;,,,;;;;;;;;;;;;;.      ..
l::'.,oodo'.',';;;,::;:;:::l,:c,,::,;c::;;:ccc;;;::::,cccxKNWWWWWWWWWK,c;;;,;:;;::c:,;:;,';;;:;;,'';,,,,',,,;;;;;:;;,      ..
ll;;';dkdxo.'';c;:;:cc::;;;:;c::c:::;:;ccc::;;l:;c:c;;:ccdONWWWWWWWWWN;;:cc,;:ccc:,,;,;:,,:;:c:;;;;;;:,;,,,,,,,,;,,;;,      .
lccc;:':ol:cc::ccc:c;:;;;c;::;;;;:;;;:;c::c:cc::;cl;;cc::okKNWWWWWWWWWo,::c;;c,;:,ccc,c,,;:;;;:;::::;,,,'',,,'''''',;;.     ..
;::,;::;;::;,,;cccccc;:::c:;clc:;::;;:;:::::cl:l;;;;llclclx0NWWWWWWWWWxc;;:;c;::;::;:,',,;:;;,;:;;:,',,,,,,,,,,,',;,'';.    ..
cc;;:,cc:,';,;'',c:::ccccc:::;:;:;::;;::;::c::::;:;ccllllcd0XNWWWWWWWWxcl;;;::::;;;,,;;;,,,;,,,',;,,;;;,,,;,;,,;.,,'',','    ..
ll,:':c;,,,clc::clcccl:cc::c::cc;;:kXKko::c::;:::;:l:ccc;co0NWWWWWWWWWxccc,;;,;;;c::::,;,,,',,,;::,:;;,;',;;;;,,',;;,,,';.   ..
clll;,;;.,cc:cc:::::clc:::::cclOX0dddkXNOcddcll;c::::c:::cckNWWWWWWWNNl:c:ccclccc::;:,;,,,;',,;;,,;,;,;,;,;;,;;;'';:;,:,;;.   ..
:lo,.';,,,',,:lodO0OkxodlO0XXXKdxXWKcdKOkOx0WWNko::;:xxccOKKXNNWWWNNNOoccccc:cc::c:;:c:,,,:,,;;,';';,,'';;';;;;,;,,,;,;;,;,   ..
ool:;,',;c:;coo:k0OkkkcxOXXWOdOo:cO0Oooc;,;;cxKXO:ccOWKxXWXkXWWKXNNNdlollccccc::::;;;cc:,;:;;,;;;;,',;,:';:;;,,;,,;;,,,,;;;   ..
doooc::c:cllloolcccc:cccc:oNNklclccccolcccccloolooolddolkxlx0Oo:clxdc:cc:llc:::::::c;;cc:cc:c;,;:;:,;;;;;;:;;;;;;;;;;,,,,,,.  ..
doolcllclclolollcccl:ccc:ooloxxolodlccclol:llllllooooooodlcoooccclcll:lcocc::cc;;clc:::c:::;,,;;;,;:c::::c::l:;:c:;;:;;:;,,;. ...
kOkdloclclllcclll::cc:::cc:cl:llcllc:loloo::ocloooodoodoooodxo:colc:c::lclccccc::;:l:;;;:;;;;:;::;;:::::;:::::,:::;;;;:;;;',,  ..
ddloodoodooollc:llc:ccccccldoolcolol:cloloc::lcloooddooollclc:collcl;:ccclllcc:;cl:;;;;;;;;;;,,c:cc;:c:;,,c::::,::::;:;;;;,',. ..
dlooodddoddooolooolcc:c:cc:cllllcllol:lcollc:cclooooolollll:::llllc:;;cc:::;::c:;:::;;;;cc;;;cc::::::;:;:;;:::c,;;;::;;;,,;,,,. .
ooooooooldddlollldocolllclcc:loooo;locco:llo::clooolloollc:;:olllcc;;llllc;llclc:;;;;;;;;;;,;;;:;;,;;:l,;;'::cc:::'';:;;;',,',. .

 

 
Des Hymnus Reigen [1] Hymnus für Dionysos
Künstler ΠΑΝ (Pan) – aus: „Delta: Hymn to Dionysos“
Lizenz: Proton LLC (im Auftrag von Lump Records) Proton LLC (Music Publishing)
Quelle: YouTube.org

corpine
salto ranema
 
inu sepale
ungi firme
 
ine palma ine stila
formas
vesto nilona
 
ulu sepala
ine palme teni
ine palmu konsulti
 
inu rizomu
aperti
audegas
 

Fußnoten   [ + ]

 
 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.