Lyrik ~ Klinge
    Versuch einer Dichtung            

6 
 Januar 
 
2019


 

Der Seherin
Ausspruch
 

NXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXl.......................
NXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXNWWWNNNNNNNNNXXXXXXXXXXNXNNNNNNNNNNNNNNNXXX:,.'..'....'............
NXNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXNNWWWWNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNXXK:,.,..'.'..'....'.......
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNXNNXNXXNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0,'.'....................
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXNNWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNXXx'.......................
XXNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNNNNNNNNNNXNNXXo'.......................
XXXXXNXXNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNNNNXNNXNXXXc,.'..'.'..'....'........
XXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWWWWWNXXXXXXXXK0OOO000000KKXNNNNNNNNXNXXK:'.'....'................
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWMWWWWWWWWNXXXXXKOxxxkkOOOOOOO0Ok0XNNNNNNNNXX0'........................
NXNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWWWWWWWWNXXX0kxdxxkkkOOOOOOOOOOOOXNNNNNNNXXx'........................
NXNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNWWWWWWN0kxdddxxkkkOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNXXd,..'.'...................
NNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNWWWWWWWWWXddddxkkkkkkkkkkOkkkOOOOOk0NNNNNNXXl,.'..'....'..............
NXNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK00KK00OOO0XWWWWWWWWWXodxxkxxxxxxkkkkOOOkOOOOkkkXNNNNXXXc'.'..'.'..'.'....'.......
XXXXXNXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK000000000000OOxoldXNWWWWWWWXdxxxxdoodddxxkkOOOkkOkkkkx0NNNNXX0,'........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OOOOOOOO000000OOOOkdcdNWWWWWWWXodxxxdoxkdxxkkkkkkkkxxxxxd0NNXNXXx'.........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OkkkkOOOOOOOO00OOOOOOkdlXNWWWWWNXodxdxxkdodxkkkkkkxxxxddddxXNXXNXXo,.........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OOkxkkkOOOOOOOOO0OOOOOkxxcx0XXXXXK0loooolllddxkkkkkxxxdddoodKXNXXXXKl,.'..'....'...............
XXNXXNXXNXXXXXXXXXXXXX0kkkkxxkOOOOOOOOOOOOOOOkkkxxoo0XXNXXK0o::::ccodxxxdooodddddoodKNXNXXXXK:'.'....'..................
XXNXXNXXXXXXXXXXXXXXKkxxkxkkOOOOOOOOOOOOOOOOOkkxxxxoOKXNXXK0x.,;::codxxdo:,;,,lodd0NNNNNXNXX0'..........................
XXNXXXXXXXXXXXXXXXXKxoodxkkkOOOOOOOOOOOOOOOkkkxxxxxod0XXXXXK0;',,,;ldxxdo:;:l:lk0XNNNNNNXNXXk'..........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXKdlodkkkkOOOkOOOkkOOOOOOkkxxxxxkxdo0KXXXXK0d..',;cooollodddKNNXNXXNXXXXXXKd'..........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXKdloxkkkOOOOkkkkkkkkOOOOkkxxxxxxkxolOKXXXXXKO'...''..',lxkxKXXXXXXXXKXXKKK0c'..........................
XXXXXXKXKKXKKXKKKdcdxkkkOOOkOkkkxkkkkkOOkkxxdddkkxxo:k0XXXXXK0l ...,:xxdddk0XXXXXXKKXKKKKK0O:'..........................
KKXKKKKKKKKKKKKKxldkkkOOOOOOkkkxxxxxkkkkkxddxkkkkxdl;x0KXXXXKKO;,:d0XXXXKXKKKKKKKKKKKKKKK0Ok'...........................
KKKKKKKKKKKKKKKxoxkkOOOOOOOkxxxxdxxxkkkxdooxkkkkxdol;x0KXXXXXK00KXXXXXXXKXKKKKKKKKKKKKKKKK0x............................
KKKKKKKKKKKKKKxoxkOOOOOOOkxxxdddddxxxxdoodxxkkxxdooc,x0KXXXXXXK00XKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKK000Oo............................
KKKKKKKKKKKKKxoxkOOO00OOkxxxxdddooddooodddxxxxxdoll:'dOKKXXXXXKKO0KKKKKKKKKKKKKKKKKK000Okkxo:;;,,,''....................
KKKKKKKKKKXKkoxkkkO00OOkkkkxdoccclllloddxxxxxxddoc:;.lk0KKXXXXKK0xO00OOOOOOOOOOOkkxxxxxxxxkkOkkkOOOOkxdoocc:;'..........
KKKKKKKKKKKOoodxkkOOOOkxkkkkxdl;;:cclooodddxddoc:;:,.ck0KKXXXXXKKkllloooddxxxxxxxxxxxxxxddooodxOOOOkkkddxkOOOx;.........
KKKKKKKKKK0ddooxxxkkOkkxkxkkxxxo::lloollllooooo:;;;..:dO0KKXXXXXXKollodddxxxkkkkxxdddddollcccclodxxdxxxdxk0XNNNd........
KKKKKKKKK0xdddddddddxdxxxxxxxxxdl:lodddolc::::::;,...,ok0KKXXXXXXXOclooddxxxxkxxxdolloxkKXXNNNNNNNNNNNNNXNNWWWWW0;......
NNNNXXXXOxxdddddolllloddxxxxxxxdol:odddddoc;''........cdk0KXXXXXXXKdclloddddddooodk0XXXNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWNl.....
XXXXXX0xddxxxxxxddllllloodxxddddooccddddddoc;''''..':c:lxO0KXXXNNXX0lcclooooodxOKXXXXXXXXXXXKkKKXXXNNNNNNNWWWWWWWWX'....
XXXXKkxdxxxxxxxxddolllllloodddddoolccoddooooc:;,,;ldooc:lxO0KXXNNXXKOlcloxk0KXXXXXXXXXXXXX0d,...';cdxkxOXNNNWWWWWNNl....
K0Okkkkkkkxxxxxddddollolooooodooooolc:coollc:;;ooddooooocok0KXXXNXXXK00KXXXXXXXXXXXXXXKKKK0d.    . .lKNNWWWWWNd....
kkkkOOOOOkkkxxddddddoolooooooooooooollc;clc:;,cdddddddxddk0KXXXXXXXXKK0XXXXXXXXKKKXXX0kKKKKd.       .xNNWWWWNx....
kkkOOOOOOOkkxxdddddddooloooooooooolllool;;;;';odddddxxxxOKKXXXXXXXKKKK0KXXXXXXKKKKKXK0koOXXO. .... .... ...dNNWWWNk....
xkkkOOOOOOOkxxdddoddddollllloollllllloolc:,''ooddddxxxO0KKXXXXXXXKK000OXXXXXXKKKKXXXXKxcdOK0,. . .. .........dNNNNNx....
xkkkkkOOOOOkkxdddooooooolcc:cclooollooooolo::lodddddk0KKXXXXXXXXKKK0kkKXXXXXXKKKOKKXX0kxO0K0:        ..KNNNNx....
xxxkkkkOOOOOkkxdooolloolllc:::::clooooooooooooooodk0KKXXXXXXXXXKK0OkOKXXXXXXXXXO00KKKKKKKXKKo         oNNNNk....
xxxxkkkOOOOOkkkxdolllllllllcc:::;;;:looooloddxxkkkO0KXXXXXXXXKKK0Ok0K0KKXXXXXXklxK00KKKXXXKO:   .... .... ;NNNNk. ..
xxkkkOOOOOOOOkkxxdollllllllccc::;;,'.'cooooddxxkkkkkkOKXXXXKKK00Ok0000000KKXK0O00KK000000Odc.   ..     'XNNNO. ..
kkOOOOOOOOOkkxxxddoolllllllcccc::;,'..;odxxxxxkkkkkxdxkOOKKK00OkkOkkOOOOO0000O00KKKKKK000xdoc;'. ..     'KNNNK. ..
OOOOOOOOOkkkxddddddolllllccccc::;,...;::oxxxdxkkkxxxoldxdxO0OkkxodxkkOO0OOO000OOOOO00000Okkkdolc. ..     ,XNNNXOO00
OOOOOkOkkkkxxxdxxxdolllllccc::;,'..,:;;lodddxxxxddlxkdddoddxkkkccoxxkO000OkkkOOOOkxkOOOOOOkOOxl.  .     cXNNNNKKXX
kkkkkkkkkkkxxdddddoollllcc::;'...,:::oxkkkkxxdoooxocdxdxxooxxxx:codxk0K000OxxxxddooxkOkO00Od:.        oXNNNNXXXX
kkkkkkkkkkxxdddooolccllcc;,..',;:::oxOO0000Oxddkddddoodddxddddd,:ldxkO0000OkxxdoxkkkkkO0Oxl:'.        kXNNNXXXXX
kkxkkxxxxxddooolllc;:cc:;.',;::::lxO00KKKKK0xddOOkdddolldoloool;ldkO00000000kxxOO00kk0Oxlcll::cccc:,'..   .KXNNXXXXXN
xxxxxdddddooollcc:,,,,,'.,;::::lxO00KKKKKKKKkddO0Okdoxxdl:cclodxkO0KKKKKKKKKKK00K0000kdoodkkO00000000ko;   'KXXXKXXXXN
xdddddooolllcc:c:,.......;:::lxk0KKKKKXXXXKK0kkO0OOkxxolc:lodxO0KKKKKKKXXXXXXXX00K000OOO0000KXXKXXXXKKKOl  'OKKKXNNNNN
ooooolllccc:;;;;,.......,;;cdkO0KKKKKKXXXKKK0000OOkkdlcccdkkOO0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKKKKKK0l  .KXNNNNNNNN
ollccc::;;;,,;;,'......;;:oxO0KKKKKKKXXXKKK000OOOkxl::::ok0KXXXXNNNNXXXXXXNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKO, .kXNNNNNNNN
cc::;;;;,..';;;;'....',,cdkO0KKKKKKKKKKK00OOOOkkxoc:;;;;oO0KXXXNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXK0OO00KKKKKKKd  ;XXNNNNNNN
:;,,,'....,;;;;,,'..;,,lxO00KK0000KKK00OOOOkxddl:;;;;;:coxO0KXXXNNNXXNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNXXK0OOOO00KKKKXKKk  'kXNNNNNNN
'''......,,;;,;,,;;;,,lxkO000OOOO000Okkxxdool:::c:cllokkkOkO0KXXXXXNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNXXKOOK0OxO0KKKKKKKk  .dXNNNNNNN
',,,,'...',,,,'',;::;,cdxkOOOkkOOOOkkxdddxxxddxddxdkkxkOO000KKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXK00KKK0dlkO0KKKKK0. ..;lKNNNNNN
::::;,'...'''''',;;;::;:ldxxxkO0000OOOOOOOkkkkkkkOdxOOOO00KKKKXXXXXXNNNNXXNNNNNNNNXXXXXXK000K0Od' lkO0KKKK0: ,:c,0NNNNNN
ccc::;,,'...'.',;,,,;:ccc::coxO00KK00000000OO00000OO0KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNXK000KXKK000Ok:  .dk0KKKKKO.,c'kXNNNNNN
ccc::;,,,'...'cllc;'',:cllcookO00KKK000000000KKKKK00KKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0kkO0K0OOOkc.   ,xO0KKKKKx::cKXNNNNNN
cc::;;;,,'..'cccc::;;,',:odddkO0KKKKK00000KKKKKKKKO0KKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0000OOkko.    ;k00KKKK0oxd0XXNNNNN
:::;;;;,'..;cccc::;,;;,:ldxkOOO000KK000KKK00KKKKKKK0KKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKK000000OOkkkxo;......   lkO0KKK000KXNNNNNNN
:::;;;,'.,:::::::;;,;coxkOO0000000000000000000KKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXKKKKKKK00OOkkkkxxxdlc::cccccc:... 'dkO00KK0KXNNNNWWWW
::;;,'.';::::::::;;cxkO000000KKKKKKKKK0OO0000000KKKKKKKKKKKKKKXXXXKKKKKKK00OOkkxxdoolloodxxkkkkkxxo:,;dkOO0000OXNNNWWWWW
;;,'.',::cccccccc:lxkO0000KKKKKKKKKXXXKKOkkkOOOOOO00000000KKKKKKKK000000OOOkkxdollodxkkOO000KKKK000OO000KKKK0OdKNNNWWWWW
,'..';:cloddddddoooxkO0000KKKKKKXXXXXXXXK0OkxxkkkxkkOOOOOOOO00000OOOOOOOkkkxolloxkOO00KKKXXKKXNXXXXKKKK00000Okl0XNNWWWWW
..':lodddddddddddooxkO00000KKKKKXXXXXXXXXXKK0kddddddddxxxxdddxxxkkkkkkxxooddxO00KKKKKKKKKKKXXXNXXXK00000OOOOko;OKXNNNWWW
,coddxxkkkkkkkkxdodxkOOO000KKKKKXXXXXXXXXXXXKKKOxooooooollccccccclllllodx00KKKKKKXXXXKK0KKXXXXXXXOdoooodkO0Okdok0KXNNWWW
dxxkkkkkkkkkkkkkxddxkkOOO000KKKKKXXXXXXXXXXXXXXKK0xolllc;;;:cloxkO0KKXXXXXXXXXXX00000kOKXXXXXXXXKxxkOKXXNNNNNNNNK0KXNNWN
xkkOOOOOOOOOOkkxdoloxkkOOO000KKKKKKXXXXXXXXXXXXXXKK0koodkO00KKKKXXXXXXXXXXXNNNNNXK00OOKKXXXXXKXK00KXXNNNNNNNNNNNNN0KXNNW
OOOO00000000000OOkdlloxxkOO0000KKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXKKKKKKKXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNXKXKKXKKXKKK0XXNNNNNNWWWWWWWWWWWXKNWW
0000000000000000000OkolloxxkOOO0000KKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXKKKXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNX00OxkKkKKkKKXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXNW
WWWWNNNNXXXKKKKKKKK0000ko::ldxxxkkkOOOOOO00OO0000KKXXXXXXXXKKKXNNNNNNNNNNNNNWWWWWX00KX000kKKOKKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXNN
WWWWWWWWWWWWWWNNXKKKKKK00kdoooddxxxkkOO0000000KKK0KKXXXXXXXXXXKKNNNNNNWWWWWWWWWWNK0XNXKKO0KX00XWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXNN
NNNNWWWWWWWWWWWWXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXXXXXXK0XNNNNNNNWWWWWWNNNNNNK00O0XNKKNNWWWWNNWWWWWWNWWWWWNNNXNN
XXXXNNNNNNWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXXXXXXKK00NNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXN
00OO0KXXXXXXNNNK000KKKKKKKKKKKXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK00O0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXN
OOOOOO0000000KK0OkkOOOO00000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKK00000OOO0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXN
KKKKKKK00000KKKKKK00OOkkkkkkOOOOOO00OO0000000000000000000OOOOkkkOXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXX
XXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOOOOOkkkxxkkkkkkkkOOOOkkkkkkkkkkkO0XXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKK00KKKKKKK0OOkkxxxxxxxxkkOO00KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNN
XXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNN
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXNNN
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXNNN
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXNNNNNNNNNN
0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00K00000K0KKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXNXNNNNNXXXXXXXXXXXXXXX
00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0K0000000000000000KKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
000000000000000000000000000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOkkkOkkOOOOOOxxk0OOkO0
kkkkkkkkkkkkOOOO00000KKKKKXKXXXXXXXXKXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKXKKKKKXXKKKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK000KK0KK0000000O

 

 
Des Hymnus Reigen [1] Hymnus für Dionysos
Künstler ΠΑΝ (Pan) – aus: “Delta: Hymn to Dionysos”
Lizenz: Proton LLC (im Auftrag von Lump Records) Proton LLC (Music Publishing)
Quelle: YouTube.org

ine palma
ine stila
ine sepala
malvolvi sunema [2]Sonne streckend
 
inu rizoma
okulo apertanta [3]das offene Auge
avili koturnema al cielo taganta [4]Wachtelflug zum tagenden Himmel
 
ine rizome
lago kalma [5]stiller See
 
ule rizomu
lumo malsupranta [6]niedersteigendes Licht
enakvanta
 

Fußnoten[+]

 
 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert