Lyrik ~ Klinge
    Versuch einer Dichtung            

6 
 Januar 
 
2019


 

Der Seherin
Ausspruch
 

NXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXl.......................
NXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXNWWWNNNNNNNNNXXXXXXXXXXNXNNNNNNNNNNNNNNNXXX:,.'..'....'............
NXNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXNNWWWWNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNXXK:,.,..'.'..'....'.......
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNXNNXNXXNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0,'.'....................
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXNNWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNXXx'.......................
XXNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNNNNNNNNNNXNNXXo'.......................
XXXXXNXXNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNNNNXNNXNXXXc,.'..'.'..'....'........
XXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWWWWWNXXXXXXXXK0OOO000000KKXNNNNNNNNXNXXK:'.'....'................
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWMWWWWWWWWNXXXXXKOxxxkkOOOOOOO0Ok0XNNNNNNNNXX0'........................
NXNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWWWWWWWWNXXX0kxdxxkkkOOOOOOOOOOOOXNNNNNNNXXx'........................
NXNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNWWWWWWN0kxdddxxkkkOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNXXd,..'.'...................
NNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNWWWWWWWWWXddddxkkkkkkkkkkOkkkOOOOOk0NNNNNNXXl,.'..'....'..............
NXNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK00KK00OOO0XWWWWWWWWWXodxxkxxxxxxkkkkOOOkOOOOkkkXNNNNXXXc'.'..'.'..'.'....'.......
XXXXXNXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK000000000000OOxoldXNWWWWWWWXdxxxxdoodddxxkkOOOkkOkkkkx0NNNNXX0,'........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OOOOOOOO000000OOOOkdcdNWWWWWWWXodxxxdoxkdxxkkkkkkkkxxxxxd0NNXNXXx'.........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OkkkkOOOOOOOO00OOOOOOkdlXNWWWWWNXodxdxxkdodxkkkkkkxxxxddddxXNXXNXXo,.........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OOkxkkkOOOOOOOOO0OOOOOkxxcx0XXXXXK0loooolllddxkkkkkxxxdddoodKXNXXXXKl,.'..'....'...............
XXNXXNXXNXXXXXXXXXXXXX0kkkkxxkOOOOOOOOOOOOOOOkkkxxoo0XXNXXK0o::::ccodxxxdooodddddoodKNXNXXXXK:'.'....'..................
XXNXXNXXXXXXXXXXXXXXKkxxkxkkOOOOOOOOOOOOOOOOOkkxxxxoOKXNXXK0x.,;::codxxdo:,;,,lodd0NNNNNXNXX0'..........................
XXNXXXXXXXXXXXXXXXXKxoodxkkkOOOOOOOOOOOOOOOkkkxxxxxod0XXXXXK0;',,,;ldxxdo:;:l:lk0XNNNNNNXNXXk'..........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXKdlodkkkkOOOkOOOkkOOOOOOkkxxxxxkxdo0KXXXXK0d..',;cooollodddKNNXNXXNXXXXXXKd'..........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXKdloxkkkOOOOkkkkkkkkOOOOkkxxxxxxkxolOKXXXXXKO'...''..',lxkxKXXXXXXXXKXXKKK0c'..........................
XXXXXXKXKKXKKXKKKdcdxkkkOOOkOkkkxkkkkkOOkkxxdddkkxxo:k0XXXXXK0l ...,:xxdddk0XXXXXXKKXKKKKK0O:'..........................
KKXKKKKKKKKKKKKKxldkkkOOOOOOkkkxxxxxkkkkkxddxkkkkxdl;x0KXXXXKKO;,:d0XXXXKXKKKKKKKKKKKKKKK0Ok'...........................
KKKKKKKKKKKKKKKxoxkkOOOOOOOkxxxxdxxxkkkxdooxkkkkxdol;x0KXXXXXK00KXXXXXXXKXKKKKKKKKKKKKKKKK0x............................
KKKKKKKKKKKKKKxoxkOOOOOOOkxxxdddddxxxxdoodxxkkxxdooc,x0KXXXXXXK00XKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKK000Oo............................
KKKKKKKKKKKKKxoxkOOO00OOkxxxxdddooddooodddxxxxxdoll:'dOKKXXXXXKKO0KKKKKKKKKKKKKKKKKK000Okkxo:;;,,,''....................
KKKKKKKKKKXKkoxkkkO00OOkkkkxdoccclllloddxxxxxxddoc:;.lk0KKXXXXKK0xO00OOOOOOOOOOOkkxxxxxxxxkkOkkkOOOOkxdoocc:;'..........
KKKKKKKKKKKOoodxkkOOOOkxkkkkxdl;;:cclooodddxddoc:;:,.ck0KKXXXXXKKkllloooddxxxxxxxxxxxxxxddooodxOOOOkkkddxkOOOx;.........
KKKKKKKKKK0ddooxxxkkOkkxkxkkxxxo::lloollllooooo:;;;..:dO0KKXXXXXXKollodddxxxkkkkxxdddddollcccclodxxdxxxdxk0XNNNd........
KKKKKKKKK0xdddddddddxdxxxxxxxxxdl:lodddolc::::::;,...,ok0KKXXXXXXXOclooddxxxxkxxxdolloxkKXXNNNNNNNNNNNNNXNNWWWWW0;......
NNNNXXXXOxxdddddolllloddxxxxxxxdol:odddddoc;''........cdk0KXXXXXXXKdclloddddddooodk0XXXNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWNl.....
XXXXXX0xddxxxxxxddllllloodxxddddooccddddddoc;''''..':c:lxO0KXXXNNXX0lcclooooodxOKXXXXXXXXXXXKkKKXXXNNNNNNNWWWWWWWWX'....
XXXXKkxdxxxxxxxxddolllllloodddddoolccoddooooc:;,,;ldooc:lxO0KXXNNXXKOlcloxk0KXXXXXXXXXXXXX0d,...';cdxkxOXNNNWWWWWNNl....
K0Okkkkkkkxxxxxddddollolooooodooooolc:coollc:;;ooddooooocok0KXXXNXXXK00KXXXXXXXXXXXXXXKKKK0d.    . .lKNNWWWWWNd....
kkkkOOOOOkkkxxddddddoolooooooooooooollc;clc:;,cdddddddxddk0KXXXXXXXXKK0XXXXXXXXKKKXXX0kKKKKd.       .xNNWWWWNx....
kkkOOOOOOOkkxxdddddddooloooooooooolllool;;;;';odddddxxxxOKKXXXXXXXKKKK0KXXXXXXKKKKKXK0koOXXO. .... .... ...dNNWWWNk....
xkkkOOOOOOOkxxdddoddddollllloollllllloolc:,''ooddddxxxO0KKXXXXXXXKK000OXXXXXXKKKKXXXXKxcdOK0,. . .. .........dNNNNNx....
xkkkkkOOOOOkkxdddooooooolcc:cclooollooooolo::lodddddk0KKXXXXXXXXKKK0kkKXXXXXXKKKOKKXX0kxO0K0:        ..KNNNNx....
xxxkkkkOOOOOkkxdooolloolllc:::::clooooooooooooooodk0KKXXXXXXXXXKK0OkOKXXXXXXXXXO00KKKKKKKXKKo         oNNNNk....
xxxxkkkOOOOOkkkxdolllllllllcc:::;;;:looooloddxxkkkO0KXXXXXXXXKKK0Ok0K0KKXXXXXXklxK00KKKXXXKO:   .... .... ;NNNNk. ..
xxkkkOOOOOOOOkkxxdollllllllccc::;;,'.'cooooddxxkkkkkkOKXXXXKKK00Ok0000000KKXK0O00KK000000Odc.   ..     'XNNNO. ..
kkOOOOOOOOOkkxxxddoolllllllcccc::;,'..;odxxxxxkkkkkxdxkOOKKK00OkkOkkOOOOO0000O00KKKKKK000xdoc;'. ..     'KNNNK. ..
OOOOOOOOOkkkxddddddolllllccccc::;,...;::oxxxdxkkkxxxoldxdxO0OkkxodxkkOO0OOO000OOOOO00000Okkkdolc. ..     ,XNNNXOO00
OOOOOkOkkkkxxxdxxxdolllllccc::;,'..,:;;lodddxxxxddlxkdddoddxkkkccoxxkO000OkkkOOOOkxkOOOOOOkOOxl.  .     cXNNNNKKXX
kkkkkkkkkkkxxdddddoollllcc::;'...,:::oxkkkkxxdoooxocdxdxxooxxxx:codxk0K000OxxxxddooxkOkO00Od:.        oXNNNNXXXX
kkkkkkkkkkxxdddooolccllcc;,..',;:::oxOO0000Oxddkddddoodddxddddd,:ldxkO0000OkxxdoxkkkkkO0Oxl:'.        kXNNNXXXXX
kkxkkxxxxxddooolllc;:cc:;.',;::::lxO00KKKKK0xddOOkdddolldoloool;ldkO00000000kxxOO00kk0Oxlcll::cccc:,'..   .KXNNXXXXXN
xxxxxdddddooollcc:,,,,,'.,;::::lxO00KKKKKKKKkddO0Okdoxxdl:cclodxkO0KKKKKKKKKKK00K0000kdoodkkO00000000ko;   'KXXXKXXXXN
xdddddooolllcc:c:,.......;:::lxk0KKKKKXXXXKK0kkO0OOkxxolc:lodxO0KKKKKKKXXXXXXXX00K000OOO0000KXXKXXXXKKKOl  'OKKKXNNNNN
ooooolllccc:;;;;,.......,;;cdkO0KKKKKKXXXKKK0000OOkkdlcccdkkOO0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKKKKKK0l  .KXNNNNNNNN
ollccc::;;;,,;;,'......;;:oxO0KKKKKKKXXXKKK000OOOkxl::::ok0KXXXXNNNNXXXXXXNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKO, .kXNNNNNNNN
cc::;;;;,..';;;;'....',,cdkO0KKKKKKKKKKK00OOOOkkxoc:;;;;oO0KXXXNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXK0OO00KKKKKKKd  ;XXNNNNNNN
:;,,,'....,;;;;,,'..;,,lxO00KK0000KKK00OOOOkxddl:;;;;;:coxO0KXXXNNNXXNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNXXK0OOOO00KKKKXKKk  'kXNNNNNNN
'''......,,;;,;,,;;;,,lxkO000OOOO000Okkxxdool:::c:cllokkkOkO0KXXXXXNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNXXKOOK0OxO0KKKKKKKk  .dXNNNNNNN
',,,,'...',,,,'',;::;,cdxkOOOkkOOOOkkxdddxxxddxddxdkkxkOO000KKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXK00KKK0dlkO0KKKKK0. ..;lKNNNNNN
::::;,'...'''''',;;;::;:ldxxxkO0000OOOOOOOkkkkkkkOdxOOOO00KKKKXXXXXXNNNNXXNNNNNNNNXXXXXXK000K0Od' lkO0KKKK0: ,:c,0NNNNNN
ccc::;,,'...'.',;,,,;:ccc::coxO00KK00000000OO00000OO0KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNXK000KXKK000Ok:  .dk0KKKKKO.,c'kXNNNNNN
ccc::;,,,'...'cllc;'',:cllcookO00KKK000000000KKKKK00KKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0kkO0K0OOOkc.   ,xO0KKKKKx::cKXNNNNNN
cc::;;;,,'..'cccc::;;,',:odddkO0KKKKK00000KKKKKKKKO0KKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0000OOkko.    ;k00KKKK0oxd0XXNNNNN
:::;;;;,'..;cccc::;,;;,:ldxkOOO000KK000KKK00KKKKKKK0KKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKK000000OOkkkxo;......   lkO0KKK000KXNNNNNNN
:::;;;,'.,:::::::;;,;coxkOO0000000000000000000KKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXKKKKKKK00OOkkkkxxxdlc::cccccc:... 'dkO00KK0KXNNNNWWWW
::;;,'.';::::::::;;cxkO000000KKKKKKKKK0OO0000000KKKKKKKKKKKKKKXXXXKKKKKKK00OOkkxxdoolloodxxkkkkkxxo:,;dkOO0000OXNNNWWWWW
;;,'.',::cccccccc:lxkO0000KKKKKKKKKXXXKKOkkkOOOOOO00000000KKKKKKKK000000OOOkkxdollodxkkOO000KKKK000OO000KKKK0OdKNNNWWWWW
,'..';:cloddddddoooxkO0000KKKKKKXXXXXXXXK0OkxxkkkxkkOOOOOOOO00000OOOOOOOkkkxolloxkOO00KKKXXKKXNXXXXKKKK00000Okl0XNNWWWWW
..':lodddddddddddooxkO00000KKKKKXXXXXXXXXXKK0kddddddddxxxxdddxxxkkkkkkxxooddxO00KKKKKKKKKKKXXXNXXXK00000OOOOko;OKXNNNWWW
,coddxxkkkkkkkkxdodxkOOO000KKKKKXXXXXXXXXXXXKKKOxooooooollccccccclllllodx00KKKKKKXXXXKK0KKXXXXXXXOdoooodkO0Okdok0KXNNWWW
dxxkkkkkkkkkkkkkxddxkkOOO000KKKKKXXXXXXXXXXXXXXKK0xolllc;;;:cloxkO0KKXXXXXXXXXXX00000kOKXXXXXXXXKxxkOKXXNNNNNNNNK0KXNNWN
xkkOOOOOOOOOOkkxdoloxkkOOO000KKKKKKXXXXXXXXXXXXXXKK0koodkO00KKKKXXXXXXXXXXXNNNNNXK00OOKKXXXXXKXK00KXXNNNNNNNNNNNNN0KXNNW
OOOO00000000000OOkdlloxxkOO0000KKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXKKKKKKKXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNXKXKKXKKXKKK0XXNNNNNNWWWWWWWWWWWXKNWW
0000000000000000000OkolloxxkOOO0000KKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXKKKXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNX00OxkKkKKkKKXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXNW
WWWWNNNNXXXKKKKKKKK0000ko::ldxxxkkkOOOOOO00OO0000KKXXXXXXXXKKKXNNNNNNNNNNNNNWWWWWX00KX000kKKOKKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXNN
WWWWWWWWWWWWWWNNXKKKKKK00kdoooddxxxkkOO0000000KKK0KKXXXXXXXXXXKKNNNNNNWWWWWWWWWWNK0XNXKKO0KX00XWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXNN
NNNNWWWWWWWWWWWWXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXXXXXXK0XNNNNNNNWWWWWWNNNNNNK00O0XNKKNNWWWWNNWWWWWWNWWWWWNNNXNN
XXXXNNNNNNWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXXXXXXKK00NNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXN
00OO0KXXXXXXNNNK000KKKKKKKKKKKXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK00O0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXN
OOOOOO0000000KK0OkkOOOO00000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKK00000OOO0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXN
KKKKKKK00000KKKKKK00OOkkkkkkOOOOOO00OO0000000000000000000OOOOkkkOXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXX
XXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOOOOOkkkxxkkkkkkkkOOOOkkkkkkkkkkkO0XXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKK00KKKKKKK0OOkkxxxxxxxxkkOO00KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNN
XXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNN
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXNNN
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXNNN
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXNNNNNNNNNN
0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00K00000K0KKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXNXNNNNNXXXXXXXXXXXXXXX
00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0K0000000000000000KKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
000000000000000000000000000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOkkkOkkOOOOOOxxk0OOkO0
kkkkkkkkkkkkOOOO00000KKKKKXKXXXXXXXXKXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKXKKKKKXXKKKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK000KK0KK0000000O

 

 
Des Hymnus Reigen [1] Hymnus für Dionysos
Künstler ΠΑΝ (Pan) – aus: “Delta: Hymn to Dionysos”
Lizenz: Proton LLC (im Auftrag von Lump Records) Proton LLC (Music Publishing)
Quelle: YouTube.org

ine palma
ine stila
ine sepala
malvolvi sunema [2]Sonne streckend
 
inu rizoma
okulo apertanta [3]das offene Auge
avili koturnema al cielo taganta [4]Wachtelflug zum tagenden Himmel
 
ine rizome
lago kalma [5]stiller See
 
ule rizomu
lumo malsupranta [6]niedersteigendes Licht
enakvanta
 

0

Fußnoten   [ + ]

 
 
3 
 Oktober 
 
2018

Schlagwörter

0

 

1.) Generell greifen die Nachsilben des Esperanto/Ido:

 • -o → Substantiv (Singular)
 • -oj → Substantiv (Plural)
 • -i → Verb (Infinitiv)
 • -u → Verb (Imperativ)
 • -a → Adjektiv
 • -e → Adverb
 • -et → Verkleinerung / Verfeinerung
 • -eg → Vergrößerung / Vergröberung

 

2.) Folgende Schlüsselwörter markieren immer eine Körperregion:

 • sepala → Hand / Fuß
 • stila → Unterarm / Unterschenkel
 • palma → Oberarm / Unterarm
 • rizoma → Kopf / Rumpf
 • -in → weiblich
 • -ul → männlich
 • -un → Oberkörper
 • -en → Unterkörper

 

3.) Wörter mit der Endung -s sind “selbstdefiniert”.
Es gibt hierbei keine festen Termini, sondern lediglich zentrale Begriffe und deren verschiedenen Aspekte:

 • -as → Aspekt ‘Erde’ (zentraler Begriff)
 • -is → Aspekt ‘Metall’ (9-Uhr-Position)
 • -os → Aspekt ‘Holz’ (3-Uhr-Position)
 • -us → Aspekt ‘Wasser’ (12-Uhr-Position)
 • -es → Aspekt ‘Feuer’ (6-Uhr-Position)
0
 
 
31 
 Juli 
 
2018


 


Wettstreit zwischen
Marsyas mit Aulos
und
Apollon mit Kithara und Gesang begleitend


 

Marsyas, der als Begleiter der rasenden und Trommeln schlagenden Kybele durch Phrygien zog, fand die von Athene weggeworfene Doppelflöte, erlernte dessen Spiel und war schließlich so von seiner Kunst überzeugt, dass er Apollon zum Wettkampf forderte.

Die Musen, welchen das Schiedsamt zufiel, sahen zunächst Marsyas als den Überlegenen an.

Als jedoch Apollo seinem Kitharspiel noch den Gesang hinzufügte, konnte dieser als Sieger hervorgehen.

Quelle: Wikipedia

Vorzuspielen war:

Epithalamion – Sapphos Brautlied

ἴψοι δἡ τὁ μἐλαθρoν,
ὑμἠναoν,
ἁἐρρετε, τἐκτoνες ἄνδρες·
ὑμἠναoν,
γάμβρoς εἱς ἐρχεται ἶσoς Ἄρευι,
ὑμἠναoν,
ἄνδρoς μεγάλω πoλυ μἐσδων.
ὑμἠναoν.
Oh Himmelsgewölbe
singe Hymnen,
erhebt euch, Meister,
singet Hymnen,
der Bräutigam kommt wie Ares, [1] Gott des Krieges
singet Hymnen,
ein Mann, größer als ein großer Mann.
Singet Hymnen.

 

 


Apollons Triumphgelächter

 
Singulärer Klang
schwang sich entlang
geländerten
Balkens im Aug’
eig’ner Betrachtung,
narzistisch verstiegen,
liebsäuselnd
um’s eigene Haupt.

 
SELBSTLAUT nur,
Vokalis immer schon ge-Wesen …

 
[2]Wiederholung ad libitum

𝄆 G#-reif’ zum Ak- -ko- -rd
höherer Einheit!
Walle, erschalle
im rein gesellten Halle!
𝄇

 

 
… oder
verstumme
nur
im Weltengerausche
als dumme

 
𝄐
[3]Fermate
[…]oder dem Solisten signalisiert,
diese Stelle nach seinem individuellen Bedürfnis zu verzieren[…]


selbstverliebte Partitur
wohl kastrierter Klänge!

→ zu Mnemosynes Geleit
Hephaistos’ Kunstschmiede
0

Fußnoten   [ + ]