Lyrik ~ Klinge
    Versuch einer Dichtung            

1 
 Oktober 
 
2018


 

Der Seherin
Ausspruch
 

''.''.....''..............''.'....................................................................................................
''..............''''..............................................................................................................
'''.........'......'..............................................................................................................
'''................''..'..........................................................................................................
'...''''...'.......'....................................................................................................c'........
'..'...........'cooc'..................................................................................................k:, .......
'..............loooll;................................................................................................Kd;. .......
''............'dlccccc;'..................................'.........................................................,dKl;. .......
'''.....''''..;dlccc:ccc'..............................'...........................................................;,:l,;,........
'''..'.''.'''.:xllccc:::;.........................................................................................'..';;;' .......
''''.''.'.....;xllc;;,,';'........................................................................................,.,;::;,........
'''''..........ol:,'....,'..............................................................................;........;..;cc;;,........
'''..'.........::'...'..''................,;..............'..............................................;,.....,l,;:c;,;,........
'''''..'''.....'l,..''..'''............:dO0:.............'......................................... ......;,;..;:;coc;;:;'........
'''.............,o;......','.......':d00K00c.................................''...........................';;lc::;:l;;;;;'... ....
''...............,o;.....',;.....:dO00000Ox............,.....................,Xkc,.........................c;;;:;;:::::;:'........
''...........'.'..';'',l,',:'.;d0000KKOOkxl.''........................'....'oOKXKKkc.......................;',;,,:cccl:;:, .......
''.................',:;,'',';x00K0KKOkdoooo'........''...............''.'..cKNXKKKKK0o'......................,;;:::::c;;;' . ....
''...................;::;::c0KXXXXKkdodoool:.............................:'oKXXXXXKKKK0c......................';;;;;::,;;.  ....
''...................,c,,,ckKXNNXK0xddddolc::,..........................'..:l0XXXXXXXKK0d'......................;;;;;:;:;' .. ....
......................;;,.dO0XNNXK0kddollc::xk:...................,'...',;:c0XXXXXXXXXKK0Oc................... .,;:::::::; .  ..
'.....................,;,'xxkO000Okxolccc:::oll,.......................';;:dkO0KXXXXXXKKK0Ol.......... ........,;::::cc:;.  ...
''....................;::;xddxxxxxddolllccccllll'......................';looodxO00KKKKKKKK0Ol..... . . ........,;::c:cc:;.  ...
'.....................;:c:odxxxkxxxdooooooldxkkOOo;,'.'',,...........;xOOxolloodxkO00KKKKKOOxo:............ .. .,;;:c:cc:;'  ....
......................;:c:lddxxxxxxddddoodkOO00K0000kodOd:''''.'...'cXXKKOkdlooooxkkkOOOOOOOkddo,........ . . .,;::c::lc;;.  ..
''....................;::cclodddxxxxxdddxkO0000000O0O0KKKK0xooxdkx0XXKK000Okxolcoooddxdxkxkkxxkkxl.....    .;;::cc:cc:;'  ..
......................,:cclolodddxxddo:loxOO00000KKKXKXKKKKKKXXKXKXKKKKKKKKKOko,,,:ccccloddxxkO0Oxd:......   .;;::ccccc:;;. ...
.......................:cccdolodkO000k.cxxOKKKXXXXKXXKKXK0KXKXXXXXXXXXXXXKKK0x'...'okxdoddxxkO00Okxdo'... ... .;;:cccc::::;.  ..
.......................;ccldddoxk0KKKO..,odkO0KKKKKKKKXK0O0KKKXXXXKXXKKKK0Okdc;'...'oOkxOOOOOOO0Okxxdd:..   ';::cllc:::;;, ...
.......................,cccooddxk00KKO...,cldxkkOOOOO0OkkxxOO0O00000000xdoxddl:;.....cdxxxkOOOOkxxddddol. ... .,;;:clcc::::;;.....
.......................,cccloodxkO0KKx....,cclloddxxkkkkxdodxxkxkkkxxdoldOkddo:;,.....,cooodxkxxxdxxodxxd' . .,;;::ccccc::;;. ...
.......................'cccclodxkOKKKo.....,:ccllllodxO0OOOkxxxxddddxxdxkxxxdl:;,,,''''',;llloloxkkdodxxxo.. .,;;:::lc::::;;.....
........................ccclllodxO0KX:.......;cccoodxkOOOOkkOOO00OOkOkxxxxdolc:::::;,,,''...';:cdxdooxxxodl ..';;:::ccc::::;;. ...
'.......................;ccllooddkO0X'.........;cllllcc:;,,,;:cloooddoddollccllllc::;,'.''....cxOOkdxxxdood...';::::ccc:::;;,. ...
.........................;;loxkOOO0KK:.........',;::;,'...':ldkOO0OOkxxolccc::;,,,,,'''''...,dO00Okkkxdooo,....;;::cccc::;;;,. ..
..........................'oxOXNNNNNXx.;:;:ccoxOKKKK0ko,;xKXNNNNNNXXXXXKK0Okkxdolcccc:;;,'.:x00K0Okkxddoc. . .';;::ccc:;;;;,. ...
...........................okXNWWWWWNX:''cdxOKXNNNNNXk:o0NNNNNNNNNNNNNXXXXK00000OOOkkxxo;,lk0KK00Okxddl,.  . .,;;::::;;;;;,'....
...........................cONWWWWWWNN,:xO0KXNNWWNNXKlo0XNNWNNNNNNNNNNNXXXXXKKKXKKKKK0Oc;dO0KKK0Okddoc''........',;;:::;;;;;,'....
...........................,kXNWWWWWNK:0KXNNNWWWWNNX0xOKXNNNNNWNNNNNNNNNNXXXKKXXXXXXXKocxO0KKK0Oxdoc;;;;;;,,,,,'..,;;;;;,,,;,,....
...........................'dOXWWWWWWdKXNNNNWWWWNNNX00KXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXX0lok0KKKK0koll::::::::::::;:;;,'',,;,,,,,,....
............................oxKNNWWWkkNNNWNWWWNNNNNK0XXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXKXXklxOKKKK0kdllc;:cccc:cccccccccc:::;''',,,,,' ..
............................:O0NNWWXdNNNWWWWWNNNNNNXXNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXOlox0XKKKOdllc;;;:lccccllllllccc:::;;;,;,,,,,. ..
............................'x0XNNWd0NNWWWWWNNXXNNNNXNNNXKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKo:dOKKK0kdlcc;;:;::olcccllccccc:::::;;;,,,,,,,....
.............................;kOXNKo0NNWWWWNN00XNNXXXNNNKkOKXNNNNNNNNNNNNXXXX0xokKXXXKkdlc:;,;;,;;;cc:::ccc::::;;;;;;;;,,,',......
..............................lkO0klOXNNNWNN0k0XXXK0KXXXK00XNNNNNNNXXOK0KKK00OXXXXXK0docoO',,,,,,,,::;;;::;;;;;,,,,;,,,'....  ...
...............................xOOxokKNNNNX0OKXXXKkOKNNNNNNNNNNNXKKX0KKXXNXNNNXXX00Ooldkkd.',,,'''';;;,,;,,,,,''......     ...
...............................,xxxox0XKK0KKXNNNNXXNNNWWNNNNNKXKXXXNNXKKXXXXXXXK0Oxlloooo;..''.....,,,''.......         ..
................................:dxdk0XXNNNNNX0kk0OkO0KXXXXXX00000KXKOOXNXNXXK0kxo;,,;;::;:cllcc:;;...             ...
,,'''...',,'''...................lxO0KXXXXXKKXXXXKKKKXXXXXXNNNNXXXKKOONNXK00Okxl,...';:clodxxxxxdol.              ..
cccc;',;;c;cc::;;'...'......,coOXWWWNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXNXXKOcXK0kkxdoc,.''..',;cloxkOkkxxxo'              ..
::cccl:ccccccccc::,..;...cxKKXNNWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXK0xoXOololl:,,.,'''',;coxkOOOOkkxd,              ..
::::::ollccllllccll:;..,kXNKKXNNWWWWWWWWWWWNNNNNNWWNNNNNNNNNXXKKK00oOKxc;,;,,,;'''',,,;ldkOO00OOkxdc               .
,,,:;;olc:c:cc;;:::l:.;O00X0OXKXNWWWWWWWWWWWWWNNNNWWWNNNNNNNXXK00Oklkxc,;;;;;';,.',,,;coxO0000OOOkxl.              ..
;;:c,,cl',,'':c:c:;:o;,:o00Odk0kXWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNXXXKOkkx:::;;;:,;:;';,.,;;,cdkOO000000Okxd,              .
c::l,;,c,,',;;:cccc:::cc::ckooOOkXWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNXXXXK0kxd;c,;,:::,,;;';,.';;;oxOO0K0K00OOOkdc.              .
cocc:;;::c;c:,:cooc;:;:;;c,xo:lkkOXWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNKK00Okxd:,,;::,,;;;';,c;.';;cdkO00KKK000OOkxo.             ..
dxx':lccdl:lcc;;:cl,;;c::;:dko:cookKXNWWWWWWWWWWWWWWWWNX0Okkxddc:c::::,;,,;;;;;;,';;cdk000KKKK00OOkxd,              .
xkl';k00Xd;dxl;:c;l;;,;c::;;coolcccoxOKNNWWWWWWWWWWWWWWWXkxxxdc;;c;:;:::l;:,,::;,,::cxkO0KKKKKK00Okxd;             ..
0XX0XXXOXNXll::c:c::;;;cc::,;clcllcc::ldOKNWWWWWWWWWWWWWWN0xoc::cl:ccc:;;:;',,:c,';:cdxO00KKKKK00Okxd;             ..
x:lxdON0WXNXo.'oocco:c;::c::c;llcclllc:;:lkKNWWWWWWWWWWWWWWKc:l:c;;::::c::;,::,;c;,;:oxOO0KKK00K00kxd:'             ..
k:;lxcdcdOON,.cXXK0kc,';::c;:;;llc:ccc:::;:oOKNWWWWWWWWWWWWWNd:;:::cc::cc:c;;:,;,,.;;ldkO00KK0000Okkdcc,,'.           .
c':xXWXOddxk.:x0WNWWN;;,:;:c:c;clc::::::::::cx0XNWWWWWWWWWWWWWOcccl::::ccc,,,,;;,;;,;:loxO0KK0000Oxxxl:l;:::.          .
'':kKNWWNKO0kOO0NNNKo;:;:c;:c::::::::::::::cllokKNWWWWWWWWWWWWWXo::c:::c;;::,::;:;;,,;:ldk0000000Okxkx:o:c:::.          .
oo:okOKK0K0OOOkddool:cc:,:c::c:;:c:::::::::clodlx0XNWWWWWWWWWWWWNdc::;;;;:;;,::;;;::,,:clxkOOOOO00Okkx:lcc;:;,         ..
llolllodxxxkxxddlc:::c::;,;:::cc:cc:::::::::::l:coxOKNWWWWWWWWWWWWKl;,:ccc;,;::::;;:,,;::clxxkxkOOOkdo:cc:;:;,.         ..
llc::cccllc::::::::::cccc;;;;:c,::cccccclcloccc:;c:ldkKNNWWWWWWWWWWXc:c:::;;;:::c:::,,,,,',,;cloolcc::;::;;;;,'         .
cc:l:,ck,.........,:lllol:lcc:cl,;ccclododxl,;:;;;;;::cdKNWWWWWWWWWWk;:;;;;:cc;;;,,;,:,,,,:c::;;;;:c:::;;;;;,,'.         .
;,,.'';k,''.......'.;,:oooo;:cccc,:lllodxxo:ccllc::;:::;ONWWWWWWWWWWX;;;;;,,,,,,,;::;,,,',::;;:::;:;:::;;,,,;,;,:        ..
l;:;'..c,::'','..''',clolll:;cc:c;;lllooocc:ccc:lc;l:cc:xXWWWWWWWWWWWoc:;;;:::;;;,,,,;,,,,,,;;,;,;;::;:;::;;,,,',;       ..
o,:c;'ld;;',';c::,'.,,'';:;:;;;:,;;::c:c:;::cccc;;ccllc,oKNNNWWWWWWWNxcc:,:::c:;;:c:;:;,,,,;;,,,;;::::;:;;;,,;::,,,       .
c;lc;,odxo,,''',:c::::;c:c::,c:;,;;,;c:;:c:;cll;;:llc:,:oOXNWWWWWWWWWOcc::,,::::::;,::';,,,;,',,,,;;,,,;;;;;;;;;;;;;.      ..
l::'.,oodo'.',';;;,::;:;:::l,:c,,::,;c::;;:ccc;;;::::,cccxKNWWWWWWWWWK,c;;;,;:;;::c:,;:;,';;;:;;,'';,,,,',,,;;;;;:;;,      ..
ll;;';dkdxo.'';c;:;:cc::;;;:;c::c:::;:;ccc::;;l:;c:c;;:ccdONWWWWWWWWWN;;:cc,;:ccc:,,;,;:,,:;:c:;;;;;;:,;,,,,,,,,;,,;;,      .
lccc;:':ol:cc::ccc:c;:;;;c;::;;;;:;;;:;c::c:cc::;cl;;cc::okKNWWWWWWWWWo,::c;;c,;:,ccc,c,,;:;;;:;::::;,,,'',,,'''''',;;.     ..
;::,;::;;::;,,;cccccc;:::c:;clc:;::;;:;:::::cl:l;;;;llclclx0NWWWWWWWWWxc;;:;c;::;::;:,',,;:;;,;:;;:,',,,,,,,,,,,',;,'';.    ..
cc;;:,cc:,';,;'',c:::ccccc:::;:;:;::;;::;::c::::;:;ccllllcd0XNWWWWWWWWxcl;;;::::;;;,,;;;,,,;,,,',;,,;;;,,,;,;,,;.,,'',','    ..
ll,:':c;,,,clc::clcccl:cc::c::cc;;:kXKko::c::;:::;:l:ccc;co0NWWWWWWWWWxccc,;;,;;;c::::,;,,,',,,;::,:;;,;',;;;;,,',;;,,,';.   ..
clll;,;;.,cc:cc:::::clc:::::cclOX0dddkXNOcddcll;c::::c:::cckNWWWWWWWNNl:c:ccclccc::;:,;,,,;',,;;,,;,;,;,;,;;,;;;'';:;,:,;;.   ..
:lo,.';,,,',,:lodO0OkxodlO0XXXKdxXWKcdKOkOx0WWNko::;:xxccOKKXNNWWWNNNOoccccc:cc::c:;:c:,,,:,,;;,';';,,'';;';;;;,;,,,;,;;,;,   ..
ool:;,',;c:;coo:k0OkkkcxOXXWOdOo:cO0Oooc;,;;cxKXO:ccOWKxXWXkXWWKXNNNdlollccccc::::;;;cc:,;:;;,;;;;,',;,:';:;;,,;,,;;,,,,;;;   ..
doooc::c:cllloolcccc:cccc:oNNklclccccolcccccloolooolddolkxlx0Oo:clxdc:cc:llc:::::::c;;cc:cc:c;,;:;:,;;;;;;:;;;;;;;;;;,,,,,,.  ..
doolcllclclolollcccl:ccc:ooloxxolodlccclol:llllllooooooodlcoooccclcll:lcocc::cc;;clc:::c:::;,,;;;,;:c::::c::l:;:c:;;:;;:;,,;. ...
kOkdloclclllcclll::cc:::cc:cl:llcllc:loloo::ocloooodoodoooodxo:colc:c::lclccccc::;:l:;;;:;;;;:;::;;:::::;:::::,:::;;;;:;;;',,  ..
ddloodoodooollc:llc:ccccccldoolcolol:cloloc::lcloooddooollclc:collcl;:ccclllcc:;cl:;;;;;;;;;;,,c:cc;:c:;,,c::::,::::;:;;;;,',. ..
dlooodddoddooolooolcc:c:cc:cllllcllol:lcollc:cclooooolollll:::llllc:;;cc:::;::c:;:::;;;;cc;;;cc::::::;:;:;;:::c,;;;::;;;,,;,,,. .
ooooooooldddlollldocolllclcc:loooo;locco:llo::clooolloollc:;:olllcc;;llllc;llclc:;;;;;;;;;;,;;;:;;,;;:l,;;'::cc:::'';:;;;',,',. .

 

 
Des Hymnus Reigen [1] Hymnus für Dionysos
Künstler ΠΑΝ (Pan) – aus: „Delta: Hymn to Dionysos“
Lizenz: Proton LLC (im Auftrag von Lump Records) Proton LLC (Music Publishing)
Quelle: YouTube.org

corpine
salto ranema
 
inu sepale
ungi firme
 
ine palma ine stila
formas
vesto nilona
 
ulu sepala
ine palme teni
ine palmu konsulti
 
inu rizomu
aperti
audegas
 

Fußnoten   [ + ]

 
 
30 
 September 
 
2018

Schlagwörter

0

 

Der Seherin
Ausspruch
 

kkOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkxddoc:;,'...';ldxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkxl:,''''''....  .,lxkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkxc'..'''''....    .lkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00000000000000000OOOOOOOOOkdc:''...........     'okOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKK000000000x;',,'............      ;dkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0d'..... ..........       .;xOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0l....  ................''.    .:kOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKd..........,,'....... ;cldd:     .lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO,........',::;,'.... ..;c:;od.     ;kOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKo'.......,;;:cccc::;;;::lxdllc;...    'xOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO,......,:lollddxxxxkkxxxxxdol:;:::;,..',:lodxkOOOOOOOOOO00000OkxxddxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK0:.... .;clooodxxxxkkkkxxxxddolcllllllloddxxkkkOO000000000000OkxxdddoodkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XKKKKKKKKKKKKKKKKKKk...   .;lodooolcokOkkxxxdxxxdollllllllodxxkkOO000000000OOOOkxxdddddoooxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXKKKKKKKKKKKKKKKKd..    ..co:c,.:dkkkxddddddddolcccclllllodxkOO000000000OOkkkxxxxxxddollokOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXKKKKKKKKKKKKKKd...  ..  ';cdddxxxxddooddddollccccclloodxxkO00000000000OOOkkkxxxxxdoollldOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXKKKKKKKKKKKd....  .    :kkxdddddddddddolcc::::clodxkOO0000000000000OOOkkkxxxdddolllloxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXKKKKKKKKKKx'... .    .xkkoldddodddddolc,. ..',;cxO000O00000000000OOkxxxxxddddoollllldOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXKKKKKKKKKk;.,..      'l;';o:,:dddddoc,   .:ok0OkkxOOkO000000OOOkdooddddddddoolllllokOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXKKKKKKKO:.:l..         .;;lddoc,   .,xOOOOkxddkOkkOO00OOkxdlc:codxxxddddoolllllxOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXKKKKKKK0c':ko'.         ..','.   .ok00OOOkkxxdxxxxkkkxdolc:;,cddxxxxddddooolllokOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXKKKKKOo;lkOk;.              .:x0OOkkkkkkxxxxxdoodoolcc::;,:odddddddddooolllldOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXKKKKKOxcxOOKx'..   .  ..       .;dkO0Okkkkkkkkkkxkxddolccc::::;;coodddddddoolllllokOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXKKKK0dok000x'. . .... ..       .'lkOOOOkkkxkkkkkkkkkkxddolccccccc:;;clodddoooooollllxOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXKKKK0dxO0K0d.. . .,'....    .... ..cxOO00kkkkkkkkkkkkkkxxdoooooolllcc;,.,cclooooooooollldOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXKKKK0kkO0K0l.......::,...   ........;dk0000OkkxxxkkkkOkkxxdollllllllooolc::xdccloooooooollloOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXXKKK0OOkOKO:.......clc...   ........:okO000OOOOkdodoooddxxdoollllllllloooooooddddddddooollllcokOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXXXKKK0OOx0O:;...,,.cll;...  ........,dkO0000OO0OkoodoooollloooooooooollllloloooooooooooolllcccllxOO00000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXKKK00kkxc;...;l.:lo:..............oxO000OOOOOOkxddddddoolcc::cllooollllloooooooollllllllllcclllxO00O00
XXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKK0xdoc...'oc'll:............:odk000OOOOkkkkkxxxddoolcc:cllccccclloolllllllllllllllllllllllllk0O000
XXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKkcl.';.;x;;o;'..........cxxkO00OOkkOOkxxxxddoolc:clodoooollc:::ccllllllllllcccccllllllllox00000
XXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKK0d,.cl,;o;c:'...'.... 'lxxkOOOkxdkOOOkkxddoooodxxxxxddddolcccc:::lxdolcccccccccllllllllok00000
XXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKK0o',lkl:lcl,..,..... .;dxkkkkxolkOOOOOOkkkkkkkkkxxxxxxdolllcccclx0000Okkxddooollccccclk000000
XXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK0o;:xOxclo'.;c...... .,oxxxdl:okOOOOOOOOOOOkkkkkkkkxddoolllllloO000000000000000OOkxxO0000000
XXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0dlcxOk:d':kc..''... .;ddollxkOOOOOOOOOOOkkkkkkkkxdddollllllx00000000000000000000000000000
KKKKK0K00000000000000OOOOOOOOOOxloxkol;k0Od:cc,'....lkkkkxkkOOOOOOOOOOOOkkkkkkxxddoollllloO00000000000000000000000000000
Okkkkkkkxxxkxxxxxxxxxxxxdddxxdxxxdddock000Oxdol:;;,cododdxkkOOOOOOOOOOOOkkkkkkxxdollllllok0000000O0000000000000000000000
kxxxkxxkkxxkxxkkkkkkkkxxxkxxkkxxxdxdok0000Okxolc:codoooodxkkOOOOOOOOOOOkkkkkkxxddolllllld0000000000OO0000000000000000000
OOOOOkOOOOOOOOOOkkOkkOkkkkkOOOkxxxkkk00000OkdlcclddddddodxkOOOOOOOOOOOOOOkkkkxxddollllloO0000OO0000OO0000000000000000000
00OOOOOOOOOOOOOOOkOkOOOkkkkkkkxxxxkO00000OkxlccldddddodooxkkOOOOOOOOOOOOOkkkkxxddolllllx00000000000000000000000000000000
OOOOOOkOkkkkOkOOkkkOkkkxxkkxxkkO00000000OkxoccoxxxxxkxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOkkkkxxddolllllk00000000000000000000000000000000
OOOOOOOOOkkOOOOkOkkOkOkkkkO0000000000OkkxolccdxxxxxxkxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOkkkkxxddolllllk00000000000000000000000000000000
0OOO00O0OOOOOOOkOkOOkOOO00KK00000OOkxdolcc:cdxxxxxxxxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOkkkxxddollllllk0000000000000000O00OOOOOO0000000
OOOOOOOkOOkOkOkkkkkO00KKK0000OOkxxdllccccloxxxxxxxdxxxxxOOOOOOOOOOOOOOOOOkkxxddddooollcdOOOOOOO0OOO00000OOO0OOOOO0000000
OOOOOOOOOkOOOOOO00KKKK0000OkkxdollccloodkxxxxxxxxxddxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkOOOOkkkxdolxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000
OOOOOOOkkkOO00KKKKK000OOkxxdollclooxxxxkkxkkkxxxdxxxxxxOOOOOOOOOOOOOOOOkOOO00OOOOkkxxddoodOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000
OO0O0O000KKKKK0000OOkkxdollllodxkxxxkkxxxxxxkxxxdxddddkkOOOOOOOOOOOOOOOOO0000OOOOOkxxddooodkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0
0KKKKKKKKKK00OOkkxddolllodxkOkkkkkxkkkxkkxxxkxkxxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOkOO0000OO0OOkxddooooooxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOO00000OOOkxddooooddxkkkkkkkkkkkkxkxkxkkkxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkOOkkkkkOOOOOO0OOOOkkxddodoooolxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOkkxxxdoooddxkkOOkkOkkkkkkkkxkkkkkkxkkkxkkxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOkOOOOOOOkkxdddxdooolldOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kxddoooodxkOOkkOOOOOkkOkkkkkkkkxkkxxkkxkxkxkkxxxxxxdxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOkxxxxxxdoooollxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
looxxkOkOOOkOkkOkkkkkkkkkkxkxkkxkxxxkkxkkkkkkkkxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkOOOOkkkkkxxxooooooolkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
xOO0OOOOOOOOOOkOOkOkkkkkkkOO00KKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKOkkkkkkkkkkkkkxxxkkkkkkkkkOOkkkkkxxdoooooooodOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOO0OOOkOOkkOkkOkkkO0KKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkxxxkkkkkkxxxkkkxxxxkkkkOkkkkkxxddooooooookOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O000OOOkkOOOOOO0KXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkxxkkkkkkxxxkkkxxxxddxkkkkkkkkxxdddoooddoodOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kO0OOOOOO00KXXNNXNNXXNNNNNXXXXXXNNXXXXXXXXXXXKXXXXKKkkxxxxxxkkxxxxxkkxxxxxddoxkkkkkkkkxdddddddddooxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0000KXXNNNNNXNNXKXXXNNNNNNNXXXXXNNXXKXXXXXXXXXXXXKKkxxxxxddxxxxxxxxxxxxxxdddodkOkkkkkkxxddddddddoookOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0KXKKXXXXXNXXNNNXXXNNNNNNNXXXXXXNXXXKXXXXXXXXXXXK0kxxxxxxdodxxxxxxxxxxxxxdddookOOkkkkkxxxxxdddddooookOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0KNXXXNNNNNNNNNNNNNXNNNNNXXXXNNXXXXXKXXXXXXXXKXXOxxxxxxxxdolodddddddddddddddoodkOkkkkkkkxxxxdddddooodOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kk0KXNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXNNXXXXXXXXXXKXXXXXKOxxxxxxxxxdolcoooooooodddddddoookkOkkkkkkkxxxxdddoooookOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kxxxxxkOKXNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNXXXXXXXXXXKKXK0Okxxxxxxxxxxdolc::cllllloodddoooolxkkkkkkkkkkkxxxdddoooodOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kkkOOOOkkkO0XNXNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXK0kxxxddddddxxxxxdoolc:;;::cccloooollllokkkkkkkkkkkkxxxdddooookkOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOkkkkkOKNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXK0Okkxxxddddddddddxxddoollc:;,',lc:;:clcccccxkkkkkkkkkkkxxxddddoooxkkkkkkkkOOOOOOOOO
OOOOOkkkkkkxxxxkKXNNNNNNNNNXXKKK0OOkkkxxddddodddddddddddooollccc::;ldoc;,,,,;:lldkkkkkkkkkkkkxxxddddoodkkkkkkkkkkkkOOOOO
OOOkkkkkkddxxxxxxkOOOOO000OOkkkkkkxxxddoooooooooodooooollllccclcc:coooc;,,:lxOOOOkkkkkkkkkkkkkxxxddddookkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkxxkkxolddddxkkkkkkxxkkkkkkkkkxddoolccllllloooooooollcccccccc::lool:;,:xddooooodkkkkkkkkkkkkxxddddoodkkkkkkkkkkkkkkkk
xxxddxxkxdoddddxxkkkkkxxkOOOkkxkkkxkkOOkkxdollcllllollllcccc::::;cool:;,,,',,;:cccldkkxxxxxkkkkxxxddddooxxxxxxxxdddxxkkk
ddddddddooooddxxkOOOkkxxkOOOOkxkOOOOOOOOOOkkxxddooollc:ccccccccccodol:;;;:::cclllllldxkkkkxxkkkxxxxddddolllllllccccccodx
loooodoooooddxkkkOOOOkkkkOOOOOkkkkOOOOOOOOkkkkkkkkkkkxxxxdddddddoddol::;;ccllllllllllodxkkkxxkkkxxxddddoollllllllllcclll
cllooooooddxkkkkOOOOOOOkkkOkkOOkkkkOOOOOOOOOkkkkOOkkkkkkkxxdooooooooollc:;;::ccccccllcloxkkxxkkkxxxxddddolllllllllllllcc
;:looddddxxkkkkOOOOOOOOOkkkxkkkkkkOOOOOOOOOkkkkkkOkkkkkkkkkxxdoollodddoolccccloooooooooodxkxxxkkkxxxxddddollllllllllllll
dlllodddxxkkkOOOOOOkkkkkkxxxkkkkkOOOOOOOOOkkkkkkkkOOOOkkkkkkkxxxxkkkOOOOOOOOOkkkkkkkkxxxxxxxxxxkkxxxxdddddddddddddddoooo
kxxdooddxxkkkOkkkkkkkkkkkxxkkkkkOOOOOOOkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000000000OOOOOOOOOOOkkkkxxxxkkkkxxxdddddxxxxdxxxxxdxx
OkkxxddooddxxxxxkkkkkkkkxxxkkkkOOOOOOOOkkkOOOOOOOO00000000000000000000000000000OOOOOOOOOOOOkxxxxkkkxxxdddddxxxxxxxxkkkkk
OOOkkxxxdoloodxxkkkkkkxxxxxkkkkkOOOOOOOkkkOOOOOOO00000000000000000000000000000000O0O0OOOOOOOOxxkxkkkxxxddddxxxxxxxkkkkkO
kOOOkkxxxdooodddddxxxxxxxxkkkkkkOOOOOOkxkOOOOOOOO0000000000000000000000000000000OOO00O00OOOOOOxkkkkkxxxdddoddddddxxkkkkk
kOkkkkkxxdoolllllooddxxxxxxxxkkkkOOkkkxkOOOOOOO000000O00000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkxkkkkxxxdddoooooodddxxxxx
kkkkkkkkxxddolllllooooooodddxxxkkkkxxxkOOOOOOO00000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkOOOkkkxxkkkkxxdddoooooooddxxxxx
xkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxddddddxxxxxxxkOOOOOOO0000OOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxkkkxxdddoolllloooddddd
ddxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxddddxkkkOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxxxkkxxxdddoolllllloooodd
coooddxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkxxdddoolccccccllloo
0K000OOOOkxddddxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxkkkkkkxxxkkkkkkkkkkxkkxxxkkxkkkkxxxxxxxddxxxxxxxxxxxxxxddxkkkxxddddooc;;,,;;:ccl
KKXXXXXKKKKKK000OkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxkkkkkkkkkkkOOOkkkkkkkkkkkkkdooodddddddddddddddddolldkkxxxddddooolllllooodd
KXXXXXXXKKKXXKKKKXXKK0OOOOOOOOOkkkkxxxxxxxxxkxxkkkkkkkkkOOOOOOOkOkkOkkkxdooddooolllcccc:;:;;:::;;dkkxxdddddooxkkkkkkkkkk
XXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKK0000OOOOOOkkkkkxxkkxkkkOOOOkkkOOOOkkkxoolloddocodddxOOdk0OOO0kdkkxxxxdddooxOOOkOOOOOO0
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKKKXXXXXXKKKK000000000K00OOOkxkkOOOkkkkkkkkkkxdoooodlcclllO000KKK00K0KK0kkxxxxdddoooO0OOOOO0000O
KKKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKKKKXXXXXXXXXXKKKKKKK0000K00000KKKKKKK0OOOkkkxddooooolool;:ldK00KKKKK00KK0kxxxxxxdoolo0OOO0000OOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKK00000000000Oxdlclooolccc;:o0000KKKKK0K0xxkkkxddoolld0OOOOOOkkOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKK0000000000000000000000kdxxxdooxdkO0000000000kxxxxdooooolloOOOkkkOOO000
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXKXXXKKK00000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OO0000000000kkxdoollllllcoOkkkO000K0K0

 

 
Des Hymnus Reigen [1] Hymnus für Dionysos
Künstler ΠΑΝ (Pan) – aus: „Delta: Hymn to Dionysos“
Lizenz: Proton LLC (im Auftrag von Lump Records) Proton LLC (Music Publishing)
Quelle: YouTube.org

ule rizoma
nivelo kalma
 
ine palme
beremo kalma
 
surfegu!
 

Fußnoten   [ + ]

 
 
8 
 August 
 
2018

Schlagwörter

0

 

Lutz Görner lädt uns zu einer literarischen Reise ein

 

Die Schwäne (0:18)
Friedrich Hebbel (1813 – 1863)
Von dunkelnden Wogen
Hinunter gezogen,
Zwei schimmernde Schwäne.
Sie schwimmen daher.
Die Winde, sie schwellen
Allmählich die Wellen.
Die Nebel, sie senken
Sich finster und schwer.

Die Schwäne, sie leiden,
Weil einander sie meiden.
Nun tun sies nicht mehr.
Sie können die Glut
Nicht länger verschließen.
Sie wollen genießen,
Verhüllt von den Nebeln,
Gewiegt von der Flut.

Sie schmeicheln, sie kosen,
Sie trotzen dem Tosen
Der Wellen, die zweie
In eines verschränkt.
Wie die sich auch bäumen,
Sie glühen und träumen,
In Liebe und Wonne
Zum Sterben versenkt.

Nach innigem Gatten
Ein süßes Ermatten.
Da trennt sie die Woge,
Bevor sies gedacht.
Lasst ruhn das Gefieder!
Ihr seht euch nicht wieder.
Der Tag ist vorüber.
Es dämmert die Nacht.
Gretchen 3:55)
Friedrich Hebbel (1813 – 1863)
»Was trägst du dort am Finger, Kind?«
»Das ist ein goldner Ring,
Den ich von meiner Mutter einst
Zum Namenstag empfing.«

»So? Von der Mutter? Also nicht
Vom werten Freiersmann?«
»O jemine, wie doch der Herr
So drollig spaßen kann!

Wie aber kommt der Herr darauf,
Ich hätt nen Freiersmann?«
»Du hast ihn nicht? Der goldne Ring,
Der sagte es mir an.«

Als nun die Abendglocke schlug
Und es zum Tanze ging –
Was Gretchen nicht am Finger trug,
Das war der goldne Ring!

Der Alte sieht die junge Maid,
Und fällt, versucht von seinem Triebe,
Mit höchster Alterszierlichkeit
Aufs Knie und stottert schamhaft: Liebe!

Die Grete lacht ihm ins Gesicht.
Sie kniet sich hin, um seinetwegen,
Drückt seine Hand aufs Haupt und spricht:
»Mein Vater, gebt mir euren Segen!«
Hexenritt (5:37)
Friedrich Hebbel (1813 – 1863)
Es haben drei Hexen bei Nebel und Nacht
Zum fernen Blocksberg sich aufgemacht.

Begegnet ihnen ein feiner Mann,
Da halten die drei den Besenstiel an.

Spricht drauf die erste: „Ich tu euch kund,
Den da verwandl‘ ich in einen Hund!“

Spricht drauf die zweite: „Das ist nicht recht,
Zum Affen aber taugt er nicht schlecht!“

Spricht drauf die dritte: „Du bist ein Stock,
Er wird der trefflichste Ziegenbock!“

Und murmeln alle zugleich den Fluch,
Und jede entkräftet der Schwestern Spruch.

Und sind schon lange beim tollen Schmaus,
Da steht noch der Zarte in Schreck und Graus.

Und kommt zum Liebchen mit blassem Gesicht
Und klopft ans Fenster, doch ruft er ihr nicht.

Und redet sie leise, leise an
Und freut sich, daß er nicht bellen kann.

Und spricht vom Himmel auf Erden nun
Und denkt: das kann doch kein Affe tun.

Und als sie ihm hold in die Arme sinkt,
Da weiß er’s gewiß, daß er auch nicht stinkt!
Herbstbild (7:32)
Friedrich Hebbel (1813 – 1863)
Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum.
Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält.
Denn heute löst sich von den Zweigen nur,
Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.