Lyrik ~ Klinge
    Versuch einer Dichtung            

6 
 März 
 
2019

Schlagwörter

Um die Kommentare zu sehen, musst du dein Passwort eingeben.

 

Dieser Inhalt ist passwortgeschützt. Um ihn anschauen zu können, bitte das Passwort eingeben:

 
 
1 
 Oktober 
 
2018


 

Der Seherin
Ausspruch
 

''.''.....''..............''.'....................................................................................................
''..............''''..............................................................................................................
'''.........'......'..............................................................................................................
'''................''..'..........................................................................................................
'...''''...'.......'....................................................................................................c'........
'..'...........'cooc'..................................................................................................k:, .......
'..............loooll;................................................................................................Kd;. .......
''............'dlccccc;'..................................'.........................................................,dKl;. .......
'''.....''''..;dlccc:ccc'..............................'...........................................................;,:l,;,........
'''..'.''.'''.:xllccc:::;.........................................................................................'..';;;' .......
''''.''.'.....;xllc;;,,';'........................................................................................,.,;::;,........
'''''..........ol:,'....,'..............................................................................;........;..;cc;;,........
'''..'.........::'...'..''................,;..............'..............................................;,.....,l,;:c;,;,........
'''''..'''.....'l,..''..'''............:dO0:.............'......................................... ......;,;..;:;coc;;:;'........
'''.............,o;......','.......':d00K00c.................................''...........................';;lc::;:l;;;;;'... ....
''...............,o;.....',;.....:dO00000Ox............,.....................,Xkc,.........................c;;;:;;:::::;:'........
''...........'.'..';'',l,',:'.;d0000KKOOkxl.''........................'....'oOKXKKkc.......................;',;,,:cccl:;:, .......
''.................',:;,'',';x00K0KKOkdoooo'........''...............''.'..cKNXKKKKK0o'......................,;;:::::c;;;' . ....
''...................;::;::c0KXXXXKkdodoool:.............................:'oKXXXXXKKKK0c......................';;;;;::,;;.  ....
''...................,c,,,ckKXNNXK0xddddolc::,..........................'..:l0XXXXXXXKK0d'......................;;;;;:;:;' .. ....
......................;;,.dO0XNNXK0kddollc::xk:...................,'...',;:c0XXXXXXXXXKK0Oc................... .,;:::::::; .  ..
'.....................,;,'xxkO000Okxolccc:::oll,.......................';;:dkO0KXXXXXXKKK0Ol.......... ........,;::::cc:;.  ...
''....................;::;xddxxxxxddolllccccllll'......................';looodxO00KKKKKKKK0Ol..... . . ........,;::c:cc:;.  ...
'.....................;:c:odxxxkxxxdooooooldxkkOOo;,'.'',,...........;xOOxolloodxkO00KKKKKOOxo:............ .. .,;;:c:cc:;'  ....
......................;:c:lddxxxxxxddddoodkOO00K0000kodOd:''''.'...'cXXKKOkdlooooxkkkOOOOOOOkddo,........ . . .,;::c::lc;;.  ..
''....................;::cclodddxxxxxdddxkO0000000O0O0KKKK0xooxdkx0XXKK000Okxolcoooddxdxkxkkxxkkxl.....    .;;::cc:cc:;'  ..
......................,:cclolodddxxddo:loxOO00000KKKXKXKKKKKKXXKXKXKKKKKKKKKOko,,,:ccccloddxxkO0Oxd:......   .;;::ccccc:;;. ...
.......................:cccdolodkO000k.cxxOKKKXXXXKXXKKXK0KXKXXXXXXXXXXXXKKK0x'...'okxdoddxxkO00Okxdo'... ... .;;:cccc::::;.  ..
.......................;ccldddoxk0KKKO..,odkO0KKKKKKKKXK0O0KKKXXXXKXXKKKK0Okdc;'...'oOkxOOOOOOO0Okxxdd:..   ';::cllc:::;;, ...
.......................,cccooddxk00KKO...,cldxkkOOOOO0OkkxxOO0O00000000xdoxddl:;.....cdxxxkOOOOkxxddddol. ... .,;;:clcc::::;;.....
.......................,cccloodxkO0KKx....,cclloddxxkkkkxdodxxkxkkkxxdoldOkddo:;,.....,cooodxkxxxdxxodxxd' . .,;;::ccccc::;;. ...
.......................'cccclodxkOKKKo.....,:ccllllodxO0OOOkxxxxddddxxdxkxxxdl:;,,,''''',;llloloxkkdodxxxo.. .,;;:::lc::::;;.....
........................ccclllodxO0KX:.......;cccoodxkOOOOkkOOO00OOkOkxxxxdolc:::::;,,,''...';:cdxdooxxxodl ..';;:::ccc::::;;. ...
'.......................;ccllooddkO0X'.........;cllllcc:;,,,;:cloooddoddollccllllc::;,'.''....cxOOkdxxxdood...';::::ccc:::;;,. ...
.........................;;loxkOOO0KK:.........',;::;,'...':ldkOO0OOkxxolccc::;,,,,,'''''...,dO00Okkkxdooo,....;;::cccc::;;;,. ..
..........................'oxOXNNNNNXx.;:;:ccoxOKKKK0ko,;xKXNNNNNNXXXXXKK0Okkxdolcccc:;;,'.:x00K0Okkxddoc. . .';;::ccc:;;;;,. ...
...........................okXNWWWWWNX:''cdxOKXNNNNNXk:o0NNNNNNNNNNNNNXXXXK00000OOOkkxxo;,lk0KK00Okxddl,.  . .,;;::::;;;;;,'....
...........................cONWWWWWWNN,:xO0KXNNWWNNXKlo0XNNWNNNNNNNNNNNXXXXXKKKXKKKKK0Oc;dO0KKK0Okddoc''........',;;:::;;;;;,'....
...........................,kXNWWWWWNK:0KXNNNWWWWNNX0xOKXNNNNNWNNNNNNNNNNXXXKKXXXXXXXKocxO0KKK0Oxdoc;;;;;;,,,,,'..,;;;;;,,,;,,....
...........................'dOXWWWWWWdKXNNNNWWWWNNNX00KXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXX0lok0KKKK0koll::::::::::::;:;;,'',,;,,,,,,....
............................oxKNNWWWkkNNNWNWWWNNNNNK0XXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXKXXklxOKKKK0kdllc;:cccc:cccccccccc:::;''',,,,,' ..
............................:O0NNWWXdNNNWWWWWNNNNNNXXNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXOlox0XKKKOdllc;;;:lccccllllllccc:::;;;,;,,,,,. ..
............................'x0XNNWd0NNWWWWWNNXXNNNNXNNNXKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKo:dOKKK0kdlcc;;:;::olcccllccccc:::::;;;,,,,,,,....
.............................;kOXNKo0NNWWWWNN00XNNXXXNNNKkOKXNNNNNNNNNNNNXXXX0xokKXXXKkdlc:;,;;,;;;cc:::ccc::::;;;;;;;;,,,',......
..............................lkO0klOXNNNWNN0k0XXXK0KXXXK00XNNNNNNNXXOK0KKK00OXXXXXK0docoO',,,,,,,,::;;;::;;;;;,,,,;,,,'....  ...
...............................xOOxokKNNNNX0OKXXXKkOKNNNNNNNNNNNXKKX0KKXXNXNNNXXX00Ooldkkd.',,,'''';;;,,;,,,,,''......     ...
...............................,xxxox0XKK0KKXNNNNXXNNNWWNNNNNKXKXXXNNXKKXXXXXXXK0Oxlloooo;..''.....,,,''.......         ..
................................:dxdk0XXNNNNNX0kk0OkO0KXXXXXX00000KXKOOXNXNXXK0kxo;,,;;::;:cllcc:;;...             ...
,,'''...',,'''...................lxO0KXXXXXKKXXXXKKKKXXXXXXNNNNXXXKKOONNXK00Okxl,...';:clodxxxxxdol.              ..
cccc;',;;c;cc::;;'...'......,coOXWWWNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXNXXKOcXK0kkxdoc,.''..',;cloxkOkkxxxo'              ..
::cccl:ccccccccc::,..;...cxKKXNNWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXK0xoXOololl:,,.,'''',;coxkOOOOkkxd,              ..
::::::ollccllllccll:;..,kXNKKXNNWWWWWWWWWWWNNNNNNWWNNNNNNNNNXXKKK00oOKxc;,;,,,;'''',,,;ldkOO00OOkxdc               .
,,,:;;olc:c:cc;;:::l:.;O00X0OXKXNWWWWWWWWWWWWWNNNNWWWNNNNNNNXXK00Oklkxc,;;;;;';,.',,,;coxO0000OOOkxl.              ..
;;:c,,cl',,'':c:c:;:o;,:o00Odk0kXWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNXXXKOkkx:::;;;:,;:;';,.,;;,cdkOO000000Okxd,              .
c::l,;,c,,',;;:cccc:::cc::ckooOOkXWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNXXXXK0kxd;c,;,:::,,;;';,.';;;oxOO0K0K00OOOkdc.              .
cocc:;;::c;c:,:cooc;:;:;;c,xo:lkkOXWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNKK00Okxd:,,;::,,;;;';,c;.';;cdkO00KKK000OOkxo.             ..
dxx':lccdl:lcc;;:cl,;;c::;:dko:cookKXNWWWWWWWWWWWWWWWWNX0Okkxddc:c::::,;,,;;;;;;,';;cdk000KKKK00OOkxd,              .
xkl';k00Xd;dxl;:c;l;;,;c::;;coolcccoxOKNNWWWWWWWWWWWWWWWXkxxxdc;;c;:;:::l;:,,::;,,::cxkO0KKKKKK00Okxd;             ..
0XX0XXXOXNXll::c:c::;;;cc::,;clcllcc::ldOKNWWWWWWWWWWWWWWN0xoc::cl:ccc:;;:;',,:c,';:cdxO00KKKKK00Okxd;             ..
x:lxdON0WXNXo.'oocco:c;::c::c;llcclllc:;:lkKNWWWWWWWWWWWWWWKc:l:c;;::::c::;,::,;c;,;:oxOO0KKK00K00kxd:'             ..
k:;lxcdcdOON,.cXXK0kc,';::c;:;;llc:ccc:::;:oOKNWWWWWWWWWWWWWNd:;:::cc::cc:c;;:,;,,.;;ldkO00KK0000Okkdcc,,'.           .
c':xXWXOddxk.:x0WNWWN;;,:;:c:c;clc::::::::::cx0XNWWWWWWWWWWWWWOcccl::::ccc,,,,;;,;;,;:loxO0KK0000Oxxxl:l;:::.          .
'':kKNWWNKO0kOO0NNNKo;:;:c;:c::::::::::::::cllokKNWWWWWWWWWWWWWXo::c:::c;;::,::;:;;,,;:ldk0000000Okxkx:o:c:::.          .
oo:okOKK0K0OOOkddool:cc:,:c::c:;:c:::::::::clodlx0XNWWWWWWWWWWWWNdc::;;;;:;;,::;;;::,,:clxkOOOOO00Okkx:lcc;:;,         ..
llolllodxxxkxxddlc:::c::;,;:::cc:cc:::::::::::l:coxOKNWWWWWWWWWWWWKl;,:ccc;,;::::;;:,,;::clxxkxkOOOkdo:cc:;:;,.         ..
llc::cccllc::::::::::cccc;;;;:c,::cccccclcloccc:;c:ldkKNNWWWWWWWWWWXc:c:::;;;:::c:::,,,,,',,;cloolcc::;::;;;;,'         .
cc:l:,ck,.........,:lllol:lcc:cl,;ccclododxl,;:;;;;;::cdKNWWWWWWWWWWk;:;;;;:cc;;;,,;,:,,,,:c::;;;;:c:::;;;;;,,'.         .
;,,.'';k,''.......'.;,:oooo;:cccc,:lllodxxo:ccllc::;:::;ONWWWWWWWWWWX;;;;;,,,,,,,;::;,,,',::;;:::;:;:::;;,,,;,;,:        ..
l;:;'..c,::'','..''',clolll:;cc:c;;lllooocc:ccc:lc;l:cc:xXWWWWWWWWWWWoc:;;;:::;;;,,,,;,,,,,,;;,;,;;::;:;::;;,,,',;       ..
o,:c;'ld;;',';c::,'.,,'';:;:;;;:,;;::c:c:;::cccc;;ccllc,oKNNNWWWWWWWNxcc:,:::c:;;:c:;:;,,,,;;,,,;;::::;:;;;,,;::,,,       .
c;lc;,odxo,,''',:c::::;c:c::,c:;,;;,;c:;:c:;cll;;:llc:,:oOXNWWWWWWWWWOcc::,,::::::;,::';,,,;,',,,,;;,,,;;;;;;;;;;;;;.      ..
l::'.,oodo'.',';;;,::;:;:::l,:c,,::,;c::;;:ccc;;;::::,cccxKNWWWWWWWWWK,c;;;,;:;;::c:,;:;,';;;:;;,'';,,,,',,,;;;;;:;;,      ..
ll;;';dkdxo.'';c;:;:cc::;;;:;c::c:::;:;ccc::;;l:;c:c;;:ccdONWWWWWWWWWN;;:cc,;:ccc:,,;,;:,,:;:c:;;;;;;:,;,,,,,,,,;,,;;,      .
lccc;:':ol:cc::ccc:c;:;;;c;::;;;;:;;;:;c::c:cc::;cl;;cc::okKNWWWWWWWWWo,::c;;c,;:,ccc,c,,;:;;;:;::::;,,,'',,,'''''',;;.     ..
;::,;::;;::;,,;cccccc;:::c:;clc:;::;;:;:::::cl:l;;;;llclclx0NWWWWWWWWWxc;;:;c;::;::;:,',,;:;;,;:;;:,',,,,,,,,,,,',;,'';.    ..
cc;;:,cc:,';,;'',c:::ccccc:::;:;:;::;;::;::c::::;:;ccllllcd0XNWWWWWWWWxcl;;;::::;;;,,;;;,,,;,,,',;,,;;;,,,;,;,,;.,,'',','    ..
ll,:':c;,,,clc::clcccl:cc::c::cc;;:kXKko::c::;:::;:l:ccc;co0NWWWWWWWWWxccc,;;,;;;c::::,;,,,',,,;::,:;;,;',;;;;,,',;;,,,';.   ..
clll;,;;.,cc:cc:::::clc:::::cclOX0dddkXNOcddcll;c::::c:::cckNWWWWWWWNNl:c:ccclccc::;:,;,,,;',,;;,,;,;,;,;,;;,;;;'';:;,:,;;.   ..
:lo,.';,,,',,:lodO0OkxodlO0XXXKdxXWKcdKOkOx0WWNko::;:xxccOKKXNNWWWNNNOoccccc:cc::c:;:c:,,,:,,;;,';';,,'';;';;;;,;,,,;,;;,;,   ..
ool:;,',;c:;coo:k0OkkkcxOXXWOdOo:cO0Oooc;,;;cxKXO:ccOWKxXWXkXWWKXNNNdlollccccc::::;;;cc:,;:;;,;;;;,',;,:';:;;,,;,,;;,,,,;;;   ..
doooc::c:cllloolcccc:cccc:oNNklclccccolcccccloolooolddolkxlx0Oo:clxdc:cc:llc:::::::c;;cc:cc:c;,;:;:,;;;;;;:;;;;;;;;;;,,,,,,.  ..
doolcllclclolollcccl:ccc:ooloxxolodlccclol:llllllooooooodlcoooccclcll:lcocc::cc;;clc:::c:::;,,;;;,;:c::::c::l:;:c:;;:;;:;,,;. ...
kOkdloclclllcclll::cc:::cc:cl:llcllc:loloo::ocloooodoodoooodxo:colc:c::lclccccc::;:l:;;;:;;;;:;::;;:::::;:::::,:::;;;;:;;;',,  ..
ddloodoodooollc:llc:ccccccldoolcolol:cloloc::lcloooddooollclc:collcl;:ccclllcc:;cl:;;;;;;;;;;,,c:cc;:c:;,,c::::,::::;:;;;;,',. ..
dlooodddoddooolooolcc:c:cc:cllllcllol:lcollc:cclooooolollll:::llllc:;;cc:::;::c:;:::;;;;cc;;;cc::::::;:;:;;:::c,;;;::;;;,,;,,,. .
ooooooooldddlollldocolllclcc:loooo;locco:llo::clooolloollc:;:olllcc;;llllc;llclc:;;;;;;;;;;,;;;:;;,;;:l,;;'::cc:::'';:;;;',,',. .

 

 
Des Hymnus Reigen [1] Hymnus für Dionysos
Künstler ΠΑΝ (Pan) – aus: „Delta: Hymn to Dionysos“
Lizenz: Proton LLC (im Auftrag von Lump Records) Proton LLC (Music Publishing)
Quelle: YouTube.org

corpine
salto ranema
 
inu sepale
ungi firme
 
ine palma ine stila
formas
vesto nilona
 
ulu sepala
ine palme teni
ine palmu konsulti
 
inu rizomu
aperti
audegas
 

Fußnoten   [ + ]

 
 
30 
 September 
 
2018

Schlagwörter

0

 

Der Seherin
Ausspruch
 

kkOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkxddoc:;,'...';ldxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkxl:,''''''....  .,lxkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkxc'..'''''....    .lkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00000000000000000OOOOOOOOOkdc:''...........     'okOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKK000000000x;',,'............      ;dkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0d'..... ..........       .;xOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0l....  ................''.    .:kOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKd..........,,'....... ;cldd:     .lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO,........',::;,'.... ..;c:;od.     ;kOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKo'.......,;;:cccc::;;;::lxdllc;...    'xOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO,......,:lollddxxxxkkxxxxxdol:;:::;,..',:lodxkOOOOOOOOOO00000OkxxddxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK0:.... .;clooodxxxxkkkkxxxxddolcllllllloddxxkkkOO000000000000OkxxdddoodkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XKKKKKKKKKKKKKKKKKKk...   .;lodooolcokOkkxxxdxxxdollllllllodxxkkOO000000000OOOOkxxdddddoooxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXKKKKKKKKKKKKKKKKd..    ..co:c,.:dkkkxddddddddolcccclllllodxkOO000000000OOkkkxxxxxxddollokOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXKKKKKKKKKKKKKKd...  ..  ';cdddxxxxddooddddollccccclloodxxkO00000000000OOOkkkxxxxxdoollldOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXKKKKKKKKKKKd....  .    :kkxdddddddddddolcc::::clodxkOO0000000000000OOOkkkxxxdddolllloxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXKKKKKKKKKKx'... .    .xkkoldddodddddolc,. ..',;cxO000O00000000000OOkxxxxxddddoollllldOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXKKKKKKKKKk;.,..      'l;';o:,:dddddoc,   .:ok0OkkxOOkO000000OOOkdooddddddddoolllllokOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXKKKKKKKO:.:l..         .;;lddoc,   .,xOOOOkxddkOkkOO00OOkxdlc:codxxxddddoolllllxOOOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXKKKKKKK0c':ko'.         ..','.   .ok00OOOkkxxdxxxxkkkxdolc:;,cddxxxxddddooolllokOOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXKKKKKOo;lkOk;.              .:x0OOkkkkkkxxxxxdoodoolcc::;,:odddddddddooolllldOOOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXKKKKKOxcxOOKx'..   .  ..       .;dkO0Okkkkkkkkkkxkxddolccc::::;;coodddddddoolllllokOOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXKKKK0dok000x'. . .... ..       .'lkOOOOkkkxkkkkkkkkkkxddolccccccc:;;clodddoooooollllxOOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXKKKK0dxO0K0d.. . .,'....    .... ..cxOO00kkkkkkkkkkkkkkxxdoooooolllcc;,.,cclooooooooollldOOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXKKKK0kkO0K0l.......::,...   ........;dk0000OkkxxxkkkkOkkxxdollllllllooolc::xdccloooooooollloOOOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXXKKK0OOkOKO:.......clc...   ........:okO000OOOOkdodoooddxxdoollllllllloooooooddddddddooollllcokOOOOOOOO
XXXXXXXXXXXXXXXXXKKK0OOx0O:;...,,.cll;...  ........,dkO0000OO0OkoodoooollloooooooooollllloloooooooooooolllcccllxOO00000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXKKK00kkxc;...;l.:lo:..............oxO000OOOOOOkxddddddoolcc::cllooollllloooooooollllllllllcclllxO00O00
XXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKK0xdoc...'oc'll:............:odk000OOOOkkkkkxxxddoolcc:cllccccclloolllllllllllllllllllllllllk0O000
XXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKkcl.';.;x;;o;'..........cxxkO00OOkkOOkxxxxddoolc:clodoooollc:::ccllllllllllcccccllllllllox00000
XXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKK0d,.cl,;o;c:'...'.... 'lxxkOOOkxdkOOOkkxddoooodxxxxxddddolcccc:::lxdolcccccccccllllllllok00000
XXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKK0o',lkl:lcl,..,..... .;dxkkkkxolkOOOOOOkkkkkkkkkxxxxxxdolllcccclx0000Okkxddooollccccclk000000
XXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK0o;:xOxclo'.;c...... .,oxxxdl:okOOOOOOOOOOOkkkkkkkkxddoolllllloO000000000000000OOkxxO0000000
XXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0dlcxOk:d':kc..''... .;ddollxkOOOOOOOOOOOkkkkkkkkxdddollllllx00000000000000000000000000000
KKKKK0K00000000000000OOOOOOOOOOxloxkol;k0Od:cc,'....lkkkkxkkOOOOOOOOOOOOkkkkkkxxddoollllloO00000000000000000000000000000
Okkkkkkkxxxkxxxxxxxxxxxxdddxxdxxxdddock000Oxdol:;;,cododdxkkOOOOOOOOOOOOkkkkkkxxdollllllok0000000O0000000000000000000000
kxxxkxxkkxxkxxkkkkkkkkxxxkxxkkxxxdxdok0000Okxolc:codoooodxkkOOOOOOOOOOOkkkkkkxxddolllllld0000000000OO0000000000000000000
OOOOOkOOOOOOOOOOkkOkkOkkkkkOOOkxxxkkk00000OkdlcclddddddodxkOOOOOOOOOOOOOOkkkkxxddollllloO0000OO0000OO0000000000000000000
00OOOOOOOOOOOOOOOkOkOOOkkkkkkkxxxxkO00000OkxlccldddddodooxkkOOOOOOOOOOOOOkkkkxxddolllllx00000000000000000000000000000000
OOOOOOkOkkkkOkOOkkkOkkkxxkkxxkkO00000000OkxoccoxxxxxkxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOkkkkxxddolllllk00000000000000000000000000000000
OOOOOOOOOkkOOOOkOkkOkOkkkkO0000000000OkkxolccdxxxxxxkxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOkkkkxxddolllllk00000000000000000000000000000000
0OOO00O0OOOOOOOkOkOOkOOO00KK00000OOkxdolcc:cdxxxxxxxxxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOkkkxxddollllllk0000000000000000O00OOOOOO0000000
OOOOOOOkOOkOkOkkkkkO00KKK0000OOkxxdllccccloxxxxxxxdxxxxxOOOOOOOOOOOOOOOOOkkxxddddooollcdOOOOOOO0OOO00000OOO0OOOOO0000000
OOOOOOOOOkOOOOOO00KKKK0000OkkxdollccloodkxxxxxxxxxddxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkOOOOkkkxdolxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000
OOOOOOOkkkOO00KKKKK000OOkxxdollclooxxxxkkxkkkxxxdxxxxxxOOOOOOOOOOOOOOOOkOOO00OOOOkkxxddoodOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000
OO0O0O000KKKKK0000OOkkxdollllodxkxxxkkxxxxxxkxxxdxddddkkOOOOOOOOOOOOOOOOO0000OOOOOkxxddooodkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0
0KKKKKKKKKK00OOkkxddolllodxkOkkkkkxkkkxkkxxxkxkxxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOkOO0000OO0OOkxddooooooxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOO00000OOOkxddooooddxkkkkkkkkkkkkxkxkxkkkxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkOOkkkkkOOOOOO0OOOOkkxddodoooolxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOkkxxxdoooddxkkOOkkOkkkkkkkkxkkkkkkxkkkxkkxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOkOOOOOOOkkxdddxdooolldOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kxddoooodxkOOkkOOOOOkkOkkkkkkkkxkkxxkkxkxkxkkxxxxxxdxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOkxxxxxxdoooollxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
looxxkOkOOOkOkkOkkkkkkkkkkxkxkkxkxxxkkxkkkkkkkkxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkOOOOkkkkkxxxooooooolkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
xOO0OOOOOOOOOOkOOkOkkkkkkkOO00KKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKOkkkkkkkkkkkkkxxxkkkkkkkkkOOkkkkkxxdoooooooodOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOO0OOOkOOkkOkkOkkkO0KKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkxxxkkkkkkxxxkkkxxxxkkkkOkkkkkxxddooooooookOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O000OOOkkOOOOOO0KXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkxxkkkkkkxxxkkkxxxxddxkkkkkkkkxxdddoooddoodOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kO0OOOOOO00KXXNNXNNXXNNNNNXXXXXXNNXXXXXXXXXXXKXXXXKKkkxxxxxxkkxxxxxkkxxxxxddoxkkkkkkkkxdddddddddooxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0000KXXNNNNNXNNXKXXXNNNNNNNXXXXXNNXXKXXXXXXXXXXXXKKkxxxxxddxxxxxxxxxxxxxxdddodkOkkkkkkxxddddddddoookOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0KXKKXXXXXNXXNNNXXXNNNNNNNXXXXXXNXXXKXXXXXXXXXXXK0kxxxxxxdodxxxxxxxxxxxxxdddookOOkkkkkxxxxxdddddooookOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0KNXXXNNNNNNNNNNNNNXNNNNNXXXXNNXXXXXKXXXXXXXXKXXOxxxxxxxxdolodddddddddddddddoodkOkkkkkkkxxxxdddddooodOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kk0KXNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXNNXXXXXXXXXXKXXXXXKOxxxxxxxxxdolcoooooooodddddddoookkOkkkkkkkxxxxdddoooookOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kxxxxxkOKXNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNXXXXXXXXXXKKXK0Okxxxxxxxxxxdolc::cllllloodddoooolxkkkkkkkkkkkxxxdddoooodOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kkkOOOOkkkO0XNXNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXK0kxxxddddddxxxxxdoolc:;;::cccloooollllokkkkkkkkkkkkxxxdddooookkOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOkkkkkOKNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXK0Okkxxxddddddddddxxddoollc:;,',lc:;:clcccccxkkkkkkkkkkkxxxddddoooxkkkkkkkkOOOOOOOOO
OOOOOkkkkkkxxxxkKXNNNNNNNNNXXKKK0OOkkkxxddddodddddddddddooollccc::;ldoc;,,,,;:lldkkkkkkkkkkkkxxxddddoodkkkkkkkkkkkkOOOOO
OOOkkkkkkddxxxxxxkOOOOO000OOkkkkkkxxxddoooooooooodooooollllccclcc:coooc;,,:lxOOOOkkkkkkkkkkkkkxxxddddookkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkxxkkxolddddxkkkkkkxxkkkkkkkkkxddoolccllllloooooooollcccccccc::lool:;,:xddooooodkkkkkkkkkkkkxxddddoodkkkkkkkkkkkkkkkk
xxxddxxkxdoddddxxkkkkkxxkOOOkkxkkkxkkOOkkxdollcllllollllcccc::::;cool:;,,,',,;:cccldkkxxxxxkkkkxxxddddooxxxxxxxxdddxxkkk
ddddddddooooddxxkOOOkkxxkOOOOkxkOOOOOOOOOOkkxxddooollc:ccccccccccodol:;;;:::cclllllldxkkkkxxkkkxxxxddddolllllllccccccodx
loooodoooooddxkkkOOOOkkkkOOOOOkkkkOOOOOOOOkkkkkkkkkkkxxxxdddddddoddol::;;ccllllllllllodxkkkxxkkkxxxddddoollllllllllcclll
cllooooooddxkkkkOOOOOOOkkkOkkOOkkkkOOOOOOOOOkkkkOOkkkkkkkxxdooooooooollc:;;::ccccccllcloxkkxxkkkxxxxddddolllllllllllllcc
;:looddddxxkkkkOOOOOOOOOkkkxkkkkkkOOOOOOOOOkkkkkkOkkkkkkkkkxxdoollodddoolccccloooooooooodxkxxxkkkxxxxddddollllllllllllll
dlllodddxxkkkOOOOOOkkkkkkxxxkkkkkOOOOOOOOOkkkkkkkkOOOOkkkkkkkxxxxkkkOOOOOOOOOkkkkkkkkxxxxxxxxxxkkxxxxdddddddddddddddoooo
kxxdooddxxkkkOkkkkkkkkkkkxxkkkkkOOOOOOOkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000000000OOOOOOOOOOOkkkkxxxxkkkkxxxdddddxxxxdxxxxxdxx
OkkxxddooddxxxxxkkkkkkkkxxxkkkkOOOOOOOOkkkOOOOOOOO00000000000000000000000000000OOOOOOOOOOOOkxxxxkkkxxxdddddxxxxxxxxkkkkk
OOOkkxxxdoloodxxkkkkkkxxxxxkkkkkOOOOOOOkkkOOOOOOO00000000000000000000000000000000O0O0OOOOOOOOxxkxkkkxxxddddxxxxxxxkkkkkO
kOOOkkxxxdooodddddxxxxxxxxkkkkkkOOOOOOkxkOOOOOOOO0000000000000000000000000000000OOO00O00OOOOOOxkkkkkxxxdddoddddddxxkkkkk
kOkkkkkxxdoolllllooddxxxxxxxxkkkkOOkkkxkOOOOOOO000000O00000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkxkkkkxxxdddoooooodddxxxxx
kkkkkkkkxxddolllllooooooodddxxxkkkkxxxkOOOOOOO00000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkOOOkkkxxkkkkxxdddoooooooddxxxxx
xkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxddddddxxxxxxxkOOOOOOO0000OOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxkkkxxdddoolllloooddddd
ddxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxddddxkkkOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxxxkkxxxdddoolllllloooodd
coooddxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkxxdddoolccccccllloo
0K000OOOOkxddddxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxkkkkkkxxxkkkkkkkkkkxkkxxxkkxkkkkxxxxxxxddxxxxxxxxxxxxxxddxkkkxxddddooc;;,,;;:ccl
KKXXXXXKKKKKK000OkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxkkkkkkkkkkkOOOkkkkkkkkkkkkkdooodddddddddddddddddolldkkxxxddddooolllllooodd
KXXXXXXXKKKXXKKKKXXKK0OOOOOOOOOkkkkxxxxxxxxxkxxkkkkkkkkkOOOOOOOkOkkOkkkxdooddooolllcccc:;:;;:::;;dkkxxdddddooxkkkkkkkkkk
XXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKK0000OOOOOOkkkkkxxkkxkkkOOOOkkkOOOOkkkxoolloddocodddxOOdk0OOO0kdkkxxxxdddooxOOOkOOOOOO0
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKKKXXXXXXKKKK000000000K00OOOkxkkOOOkkkkkkkkkkxdoooodlcclllO000KKK00K0KK0kkxxxxdddoooO0OOOOO0000O
KKKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKKKKXXXXXXXXXXKKKKKKK0000K00000KKKKKKK0OOOkkkxddooooolool;:ldK00KKKKK00KK0kxxxxxxdoolo0OOO0000OOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKK00000000000Oxdlclooolccc;:o0000KKKKK0K0xxkkkxddoolld0OOOOOOkkOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKK0000000000000000000000kdxxxdooxdkO0000000000kxxxxdooooolloOOOkkkOOO000
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXKXXXKKK00000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OO0000000000kkxdoollllllcoOkkkO000K0K0

 

 
Des Hymnus Reigen [1] Hymnus für Dionysos
Künstler ΠΑΝ (Pan) – aus: „Delta: Hymn to Dionysos“
Lizenz: Proton LLC (im Auftrag von Lump Records) Proton LLC (Music Publishing)
Quelle: YouTube.org

ule rizoma
nivelo kalma
 
ine palme
beremo kalma
 
surfegu!
 

Fußnoten   [ + ]